ខូវីដ-១៩ (វីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី) - ព័ត៌មាន សេវា និងធនធាន នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន

ខ្សែទូរសព្ទទាន់ហេតុការណ៍ COVID-19៖ ជំនួយសម្រាប់បុគ្គលិក អាជីវកម្ម ការណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំង និងជាច្រើនទៀត

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពី COVID-19 ឬត្រូវការជំនួយណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំង សូមហៅទៅ លេខ 1-800-525-0127 ហើយចុច #។ នៅពេលពួកគេឆ្លើយតប សូមនិយាយភាសារបស់អ្នក ដើម្បី ទទួលបានសេវាកម្មបកប្រែ។ ខ្សែទូរសព្ទទាន់ហេតុការណ៍គឺបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយ ម៉ោងរបស់វាត្រូវ បានរាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ Department of Health (មានតែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)។

រាយការណ៍ពីការបំពានអាជីវកម្ម

អាជីវកម្មនានាត្រូវបានតម្រូវឲ្យប្រកាន់យកវិធានការសុខាភិបាល និងសុវត្ថិភាពសមស្របសម្រាប់ បុគ្គលិក និងអតិថិជន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រាយការណ៍ពីការបំពាន សូមហៅទូរសព្ទទៅខ្សែទូរសព្ទទាន់ ហេតុការណ៍ COVID-19 ខាងលើសម្រាប់ជំនួយជាភាសារបស់អ្នក។ អ្នកណាម្នាក់នឹងសួរសំណួរអ្នក អំពីការបំពាន ហើយដាក់បណ្តឹងតាងនាមឲ្យអ្នក។ អ្នកនឹងមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យចែករំលែកឈ្មោះ ឬព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹងនោះឡើយ។

អ្នកក៏អាចដាក់បណ្តឹងជាភាសាអង់គ្លេសនៅលើ ទំព័ររាយការណ៍ពីការបំពាន COVID-19 ផងដែរ

សូមកត់សម្គាល់ថា ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឈ្មោះឬព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក វាអាចត្រូវបានបញ្ចេញ ប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ដាក់សំណើសុំកំណត់ត្រាសាធារណៈសម្រាប់ព័ត៌មាននោះ។ កំណត់ត្រា ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុង សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់អភិបាលរដ្ឋ (មានតែជាភាសាអ ង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) នឹងត្រូវបានបញ្ចេញតាមការទាមទារនៅក្រោម ច្បាប់កំណត់ត្រាសាធារណៈរបស់រដ្ឋ គឺ RCW 42.56

ជំនួយច្រើនទៀតសម្រាប់បុគ្គលិក អាជីវកម្ម និងអង្គការ

ដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្មបកប្រែ ខ្សែទូរសព្ទទាន់ហេតុការណ៍អាចបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់ការណែនាំទូទៅ និងធនធាន។ ពួកគេក៏អាចជួយអ្នកបំពេញ ទម្រង់បែបបទសំណួរ COVID-19 សម្រាប់អាជីវកម្ម និងបុគ្គលិកផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានសំណួរ។ អ្នកនឹងត្រូវបានគេស្នើសុំព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានចម្លើយ។

ព័ត៌មានអាប់ដេតបច្ចុប្បន្ន

សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីបំផុតអំពី COVID-19 រួមទាំងព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំងសូមចូលមើល៖

មានការផ្អាកលើការផ្តាច់សេវាកម្ម និងថ្លៃសេវាយឺតយ៉ាវ រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 សម្រាប់ថាមពលទាំងអស់ ទូរសព្ទខ្សែលើដី និងឧបករណ៍បណ្ដាញទឹក។ ប្រជាជន ត្រូវបាន លើកទឹកចិត្តឱ្យទូរសព្ទទៅក្រុមហ៊ុនសេវាទឹកភ្លើងរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ ដើម្បីស្នើសុំជំនួយក្នុងការ បង់វិក្កយបត្ររបស់ពួកគេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អតិថិជនដែលកំពុងស្វែងរកជំនួយផ្នែកភាសាអាច ទាក់ទងទៅកាន់ខ្សែទូរស ព្ទជំនួយសម្រាប់ការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងសេវាទឹកភ្លើង និងគណៈកម្មការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់សេវាបកប្រែ៖ 1-888-333-9882 ឬ consumer@utc.wa.gov

ត្រូវការជំនួយក្នុងការបង់វិក្កយបត្រទឹកភ្លើងរបស់លោកអ្នកទេ? បើលោកអ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់វិក្កយបត្រភ្លើង ហ្គាស ឬទឹកក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 ទេ យើងមានផ្តល់ជូនជំនួយ។

ការបើករដ្ឋ Washington ឡើងវិញ

អភិបាល Jay Inslee បានអំពាវនាវដល់ប្រជាជននៅរដ្ឋ Washington ឱ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃ COVID-19។

ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក អ្នកនៅតែត្រូវចាត់វិធានការ ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក និងអ្នកដទៃពេលកំពុងស្ថិតនៅទីសាធារណៈ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការពាក់របាំងមុខ ការស្ថិតនៅ យ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតពីអ្នកដទៃ ព្រមទាំងការចៀសវាងហ្វូងមនុស្ស និងកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញ ចូលមិនល្អ។ លើសពីនេះទៀត អ្នកគួរបន្តចៀសវាងការជួបជុំដែលមានទំហំមធ្យម ឬធំ ហើយត្រូវ បន្តតាមដានរោគសញ្ញា COVID-19 ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកនៅក្បែរអ្នកឈឺ។ ប្រសិនបើអ្នក មានអារម្មណ៍ថាមានរោគសញ្ញា COVID-19 សូមធ្វើតេស្ត។

សូមចូលមើលគេហទំព័រស្ដីពីស្ថានភាពរបស់ខោនធី (មានតែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណាក់កាលនៃការបើកខោនធីឡើងវិញនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

សកម្មភាពសំខាន់ៗដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតបច្ចុប្បន្នមានដូចខាងក្រោម៖

 • សកម្មភាពសំខាន់ៗដូចជាការដើរទិញអីវ៉ាន់ ការចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ការទិញថ្នាំ ឬការណាត់ជួបទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្ត្រ។
 • ទៅធ្វើការនៅទីតាំងអាជីវកម្មសំខាន់ ឬអាជីវកម្មដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការ ឡើងវិញតាមផែនការរបស់អភិបាល។
 • ទៅយកអាហារខ្ចប់ពីភោជនីយដ្ឋានក្បែរនោះ។ ភោជនីយដ្ឋានបើកសម្រាប់អាហារ ពេលល្ងាចមានកំណត់នៅទីតាំងដំណាក់កាលទី 2 និងទី 3។
 • ទៅដើរលេង និងលេងកីឡានៅខាងក្រៅ ដរាបណាអ្នកអាចរក្សាគម្លាតរាងកាយចម្ងា យពីរម៉ែត្រ (ប្រាំមួយហ្វីត)។ ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកម្សាន្តនៅតាមតំបន់ក្បែរផ្ទះរបស់អ្នក ដើម្បីចៀសវាងការរីករាលដាលដែលអាចកើតមាននៃ COVID-19 នៅខាងក្រៅសហគមន៍រប ស់អ្នក។
 • ការប្រើប្រាស់ឧទ្យានរដ្ឋ និងដីសាធារណៈនៅពេលថ្ងៃសម្រាប់ការនេសាទ ការបរបាញ់ និងគោលបំណងកម្សាន្តផ្សេងៗ។ ការបោះជំរុំត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងឧទ្យានរដ្ឋនៅក្នុង ខោនធីដែលស្ថិតនៅដំណាក់កាលទី 2 និងទី 3។
កម្មវិធីស្មាតហ្វូនស្ដីពីសារជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់របស់ WA
រូប​ភាព
WANotify FlowChart KHMER FINAL

កម្មវិធី Washington Exposure Notifications (ការផ្តល់ដំណឹងអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន) (ត្រូវបានហៅផងដែរថា កម្មវិធីការផ្តល់ដំណឹង WA) (WA Notify) គឺជាឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលដំណើរការលើទូរសព្ទស្មាតហ្វូន ដោយមិនចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីក្រើនរំលឹកអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីថាតើពួកគេបានប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែរឬអត់។ វាមានលក្ខណៈឯកជនទាំងស្រុង និងមិនដឹង ឬតាមដានថាអ្នកជានរណា ឬនៅកន្លែងណានោះទេ។

ពេលដែលអ្នកបើកដំណើរការកម្មវិធី WA Notify ទូរសព្ទរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរកូដចៃដន្យ និងកូដអានាមិកជាមួយនឹងទូរសព្ទមនុស្សដែលអ្នកនៅជិត ដែលពួកគេបានបើកដំណើរការកម្មវិធី WA Notify នេះផងដែរ។ កម្មវិធីនេះប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាប៊្លូធូសមានថាមពលទាប (Bluetooth Low Energy) (BLE) ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកូដចៃដន្យទាំងនេះ ដោយមិន បង្ហាញព័ត៌មានណាមួយអំពីអ្នកឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលអ្នកនៅក្បែរកាលពីពីរសប្តាហ៍មុន ក្រោយមកធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ហើយដាក់បន្ថែមកូដផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងកម្មវិធីនោះ ពេលនោះអ្នកនឹងទទួលបានការផ្ដល់ដំណឹងអានាមិកមួយប្រាប់ថា អ្នកបានប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺដែលអាចកើតមាន។ នេះអាចឲ្យអ្នកទទួលបានការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការភ្លាមៗ និងការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នក។

នៅលើទូរសព្ទ IPhone សូមបើកដំណើរកម្មវិធី Exposure Notifications នៅក្នុង Settings (ការកំណត់)៖

 • សូមចូលទៅ Settings (ការកំណត់)
 • ស្ក្រូលចុះក្រោមទៅកាន់ Exposure Notifications (ការផ្តល់ដំណឹងអំពីការប្រឈមទៅនឹងជំងឺ)
 • ចុច “Turn On Exposure Notifications (បើកការផ្តល់ដំណឹងអំពីការប្រឈមទៅនឹងជំងឺ)”
 • ជ្រើសរើស United States (សហរដ្ឋអាមេរិក)
 • ជ្រើសរើស Washington (វ៉ាស៊ីនតោន)

នៅលើទូរសព្ទ Android ៖

 • សូមចូលទៅកាន់ Google Play Store
 • សូមទាញយកកម្មវិធី Washington Exposure Notifications (WA Notify)

សំណួរដែលចោទសួរញឹកញាប់អំពីកម្មវិធី WA Exposure Notifications

1.    តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសចូលរួមដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។ កម្មវិធី WA Notify គឺពុំមានគិតប្រាក់ ហើយគឺជាការស្ម័គ្រចិត្ត។ លើសពីនេះទៀត អ្នកអាចចាកចេញពីកម្មវិធី WA Exposure Notifications បានគ្រប់ពេល។ គ្រាន់តែបិទទម្រង់ពិសេសនៃកម្មវិធី ឬលុបចោលកម្មវិធីនេះប៉ុណ្ណោះ គឺជាការស្រេច។ រាល់លេខកូដចៃដន្យទាំងអស់ដែលទូរសព្ទបានរក្សាទុកពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរអ្នក នឹងត្រូវបានលុបចោល និងមិនអាចយកត្រឡប់មកវិញបានឡើយ។

2.    តើកម្មវិធី WA Notify គឺជាកម្មវិធីតាមដានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាមែនឬទេ?

ទេ។ ការតាមដានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា កំណត់អត្តសញ្ញាណថាតើបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19 បានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនរណាខ្លះ។ កម្មវិធី WA Notify មិនតាមដាន ឬអង្កេតមើលព័ត៌មានអំពីមនុស្សដែលអ្នកមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនោះទេ ដូច្នេះ វាមិនធ្វើការ "តាមដានលើការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា" នោះទេ។ កម្មវិធីនេះមិនប្រមូល ឬផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយ ដូច្នេះ វាមិនអាចឲ្យអង្គភាពណាមួយដឹងថាតើអ្នកបានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនរណាម្នាក់នោះទេ។

3.    តើ "ការប្រឈមទៅនឹងជំងឺ" ជាអ្វី?

ការប្រឈមទៅនឹងជំងឺ កើតមាននៅពេលអ្នកបានចំណាយពេលច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្បែរអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ដទៃទៀត ដែលក្រោយមក ពួកគេធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19។ នេះអនុវត្តតាម ការណែនាំពី CDC (មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ) បច្ចុប្បន្ន អំពីការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នា និងការឆ្លងជំងឺ COVID-19។

4.    តើមានអ្វីកើតឡើង បើសិនជាកម្មវិធី WA Notify ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចនឹងរងការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ?

ប្រសិនបើកម្មវិធី WA Notify ចាប់បានថា អ្នកអាចនឹងរងការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ ការជូនដំណឹងនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក នឹងនាំអ្នកទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានព័ត៌មានស្តីពីប្រការដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់។ នេះរួមបញ្ចូលនូវរបៀប និងទីកន្លែងដែលត្រូវទទួលការធ្វើតេស្ត ព័ត៌មានអំពីការថែទាំខ្លួនអ្នក និងអ្នកដែលនៅក្បែរអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព និងធនធាននានាក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នក។ សំខាន់បំផុតត្រូវអាន និងអនុវត្តតាមការណែនាំទៅលើគេហទំព័រដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

5.    តើឯកជនភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវបានការពារដែរឬទេ?

កម្មវិធី WA Notify គឺផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ដំណឹងអំពីការការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺរបស់ក្រុមហ៊ុន Google Apple ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ប្រព័ន្ធនេះ មិនប្រមូលយក ឬចែករំលែកទិន្នន័យទីតាំងណាមួយ ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Google, ក្រុមហ៊ុន Apple, Washington State Department of Health (DOH, ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន) ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនោះទេ។ ការចូលរួមរបស់អ្នក គឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទាំងស្រុង។ អ្នកប្រើប្រាស់ អាចជ្រើសរើសចូលរួម ឬចាកចេញពីកម្មវិធីបានគ្រប់ពេល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបការពារឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ សូមមើល គោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់កម្មវិធី WA Exposure Notifications។

6.    តើមនុស្សនឹងដឹងថាតើខ្ញុំធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេ?

ទេ។ កម្មវិធី WA Notify មិនចែករំលែកព័ត៌មានណាមួយអំពីអ្នកទៅដល់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតទេ។ នៅពេលបុគ្គលម្នាក់ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺដែលអាចកើតមាន ពួកគេគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកដែលពួកគេបាននៅក្បែរក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃចុងក្រោយ បានធ្វើតេស្ដវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេនឹងមិនដឹងថាបុគ្គលនោះជានរណា ឬថាតើការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺនោះ បានកើតឡើងនៅកន្លែងណានោះទេ។

7.    តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធី WA Notify ដែរឬទេ?

ទេ។ កម្មវិធី WA Notify គឺពុំមានគិតប្រាក់ទេ។

8.    តើកម្មវិធី WA Notify នឹងជួយដល់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនយ៉ាងដូចម្តេច?

ការសិក្សាបានរកឃើញថា កាលណាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្តល់ដំណឹងអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកាន់តែច្រើន អត្ថប្រយោជន៍មានកាន់តែទូលំទូលាយ។ គំរូទិន្នន័យពីខោនធីចំនួនបីនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបង្ហាញថា សូម្បីតែមនុស្សចំនួនតិចតួចនៅទីនោះដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ក៏អាចនឹងកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរ។ ដូចគ្នាទៅនឹងការពាក់ម៉ាស់ ការរក្សាគម្លាតឆ្លាយពីគ្នា និងរក្សាការជួបជុំជាទ្រង់ទ្រាយតូចដូច្នោះដែរ កម្មវិធី WA Notify គឺជាមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19។

9.    តើកម្មវិធី WA Notify មានដំណើរការដែរទេ ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញក្រៅរដ្ឋ?

បាទ/ចាស។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋមួយជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Apple/Google ទូរសព្ទរបស់អ្នក នឹងបន្តផ្លាស់ប្តូរលេខកូដចៃដន្យជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដ្ឋនោះ។ គ្មានការចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរអ្វីមួយនៅក្នុងការកំណត់កម្មវិធីរបស់អ្នកឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅក្រៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់រយៈពេលវែង អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលជម្រើសនៅក្នុងរដ្ឋថ្មីរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រតាមមូលដ្ឋាន និងការក្រើនរំលឹកនានា។

10.    ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការទាំងការតាមដានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា និងកម្មវិធី WA Notify?

ការតាមដានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ធ្លាប់ជាអន្តរាគមន៍សុខភាពសាធារណៈដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយ។ កម្មវិធី WA Notify គាំទ្រដល់ការងារនេះជាសម្ងាត់។ នេះគឺជាឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈ អាចនឹងហៅទូរសព្ទ និងស្នើសុំឲ្យអ្នកប្រាប់អំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធនាពេលថ្មីៗរបស់អ្នក។ អ្នកមិនអាចប្រាប់ឈ្មោះមនុស្សចម្លែកដែលអ្នកបានអង្គុយក្បែរនៅលើរថយន្តក្រុងបានទេ។ បើអ្នកទាំងពីរប្រើកម្មវិធី WA Notify បុគ្គលចម្លែកនៅតាមរថយន្តក្រុង អាចនឹងទទួលបានការក្រើនរំលឹកជាអានាមិកអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺដែលអាចកើតមាន និងចាត់វិធានការដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅដល់មិត្តភក្តិ និងគ្រួសារ។ ដូចគ្នាទៅនឹងការលាងដៃ និងការពាក់ម៉ាស់ដែរ ពួកវានីមួយៗសុទ្ធតែជួយបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើអនុវត្តរួមគ្នា ពួកវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់។

11.    តើកម្មវិធី WA Notify ចំណាយពេលច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងការផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត?

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចនឹងរងការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងទៀត នឹងទទួលបានការផ្តល់ដំណឹងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង ក្រោយពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID បញ្ចូលលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ពួកគេទៅក្នុងកម្មវិធី WA Notify។

12.    តើវាអាចទទួលបានការក្រើនរំលឹកចម្រុះពីកម្មវិធី WA Notify ដែរឬទេ?

បាទ/ចាស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរងការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺច្រើនលើក នឹងទទួលបានការផ្តល់ដំណឹងអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងថ្មីៗ។

13.    តើខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់ដល់កម្មវិធី WA Notify យ៉ាងដូចម្តេច ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID?

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ហើយផ្នែកសុខភាពសាធារណៈទាក់ទងមកកាន់អ្នក នោះពួកគេនឹងសួរអ្នកថាតើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ដែរឬអត់។  ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ ពួកគេនឹងបង្កើតលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់មួយ ហើយជួយអ្នកក្នុងការបញ្ចូលវាទៅក្នុងកម្មវិធី WA Notify។ លេខកូដនេះ មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។ ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ គ្មានវិធីអាចដឹងបានទេថានរណាខ្លះនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមកម្មវិធីអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ នៅពេលអ្នកបញ្ចូលលេខកូដរបស់អ្នក។ ការជូនដំណឹងនេះ នឹងមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីអ្នកនោះទេ។ កាលណាមនុស្សចែករំលែកលេខកូដរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើន យើងអាចបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានកាន់តែល្អប្រសើរ។

14.    តើមានអ្វីដែលខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តដែរឬទេ បន្ទាប់ពីបន្ថែមកម្មវិធី WA Notify ទៅក្នុងទូរសព្ទរបស់ខ្ញុំ?

វិធានការបន្ថែម មានភាពចាំបាច់តែនៅពេលដែល៖

 1. អ្នកធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ឬ
 2. អ្នកទទួលបានការជួនដំណឹងថាអ្នកអាចនឹងរងការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ហើយផ្នែកសុខភាពសាធារណៈទាក់ទងមកកាន់អ្នក នោះពួកគេនឹងសួរអ្នកថាតើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ដែរឬអត់។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ ពួកគេនឹងបង្កើតលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់មួយ ហើយជួយអ្នកក្នុងការបញ្ចូលវាទៅក្នុងកម្មវិធី WA Notify។ លេខកូដនេះ មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។ ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ គ្មានវិធីអាចដឹងបានទេថានរណាខ្លះនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមកម្មវិធីអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ នៅពេលអ្នកបញ្ចូលលេខកូដរបស់អ្នក។ ការជូនដំណឹងនេះ នឹងមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីអ្នកនោះទេ។ កាលណាមនុស្សចែករំលែកលេខកូដរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើន យើងអាចបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានកាន់តែល្អប្រសើរ។

ប្រសិនបើកម្មវិធី WA Notify ចាប់បានថាអ្នកអាចនឹងរងការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ ការផ្តល់ដំណឹងនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក នឹងនាំអ្នកទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានព័ត៌មានស្តីពីប្រការដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់។ នេះរួមបញ្ចូលនូវរបៀប និងទីកន្លែងដែលត្រូវទទួលការធ្វើតេស្ត ព័ត៌មានអំពីការថែទាំខ្លួនអ្នក និងអ្នកដែលនៅក្បែរអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព និងធនធាននានាក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នក។ សំខាន់បំផុត ត្រូវអាន និងអនុវត្តតាមការណែនាំទៅលើគេហទំព័រដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ការផ្តល់ដំណឹងនេះ នឹងមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលអាចនឹងធ្លាប់បានប្រឈមនឹងការប៉ះជាមួយអ្នក ឬអំពីទីកន្លែងនោះទេ។ វាមានភាពអនាមិកទាំងស្រុង។

15.    តើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify នឹងស៊ីថ្មខ្លាំង ឬប្រើទិន្នន័យច្រើនដែរឬទេ?

ទេ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតទៅលើទិន្នន័យ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់ថ្មរបស់អ្នក ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Bluetooth Low Energy។

16.    តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវបន្តបើកប៊្លូធូសដើម្បីឲ្យកម្មវិធី WA Notify មានដំណើរការដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។ កម្មវិធី WA Notify ប្រើប្រាស់ Bluetooth Low Energy ដូច្នេះ ប៊្លូធូសត្រូវតែបន្តមានដំណើរការជានិច្ចដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធចាប់បានអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរនោះ។

17.    តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវបើកកម្មវិធីនៅលើទូរសព្ទរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យវាមានដំណើរការដែរឬទេ?

ទេ។ កម្មវិធី WA Notify នឹងដំណើរការដោយមិនរំខានដល់កម្មវិធីផ្សេងទៀតឡើយ។

18.    តើកម្មវិធី WA Notify បង្ការមិនឲ្យមានរបាយការណ៍ធ្វើតេស្តមិនត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?

កម្មវិធី WA Notify តម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការបញ្ជាក់អំពីការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានដោយប្រើលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលផ្តល់ជូនដោយមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈ។ លេខកូដនេះ មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។ ក្រោយពេលបញ្ចូលលេខកូដនេះ កម្មវិធី WA Notify អាចផ្ទៀងផ្ទាត់លេខកូដចៃដន្យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបាននៅក្បែរ និងផ្តល់ដំណឹងដល់ពួកគេអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ។ ការផ្តល់ដំណឹងនេះ នឹងមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលអាចនឹងធ្លាប់បានប្រឈមនឹងការប៉ះជាមួយនឹងពួកគេ ឬទីកន្លែងដែលការប្រឈមនោះបានកើតឡើងនោះទេ។

19.    តើកម្មវិធី WA Notify ដំណើរការលើទូរសព្ទស្មាតហ្វូនចាស់ៗដែរឬទេ?

អ្នកប្រើទូរសព្ទអាយហ្វូន អាចប្រើកម្មវិធី WA Notify បាន ប្រសិនបើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកគឺជា៖

 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS វឺសិន 13.7 ឬថ្មីជាងនេះ (សម្រាប់ទូរសព្ទអាយហ្វូន 6s, 6s Plus, SE ឬថ្មីជាងនេះ)
 • ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS វឺសិន 12.5 (សម្រាប់ទូរសព្ទអាយហ្វូន 6, 6 plus, 5s)

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអ៊ែនដ្រយ អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify ប្រសិនបើទូរសព្ទស្មាតហ្វូនប្រព័ន្ធកម្មវិធីអ៊ែនដ្រយរបស់អ្នក ផ្តល់ជំនួយ Bluetooth Low Energy (ប៊្លូធូសថាមពលទាប) និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអ៊ែនដ្រយ វឺសិន 6 (API 23) ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

20.    តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវមានអាយុ 18 ឆ្នាំដែរឬទេ ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី WA Notify នេះ?

ទេ។ កម្មវិធី WA Notify មិនស្គាល់ ឬពិនិត្យលើអាយុរបស់អ្នកនោះទេ។

21.    តើបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងមានដំណើរការដែរឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំឲ្យទូរសព្ទរបស់ខ្ញុំទៅនរណាម្នាក់ប្រើប្រាស់?

កម្មវិធី WA Notify មិនអាចប្រាប់ថានរណាបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ទូរសព្ទនោះទេ នៅពេលមានការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺដែលអាចកើតមាន។ ប្រសិនបើអ្នកឲ្យទូរសព្ទរបស់អ្នកទៅគេប្រើប្រាស់ អ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរសព្ទនោះ ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ ប្រសិនបើកម្មវិធី WA Notify បង្កាញអំពីការប្រឈមដែលអាចកើតមានទៅនឹងជំងឺ COVID-19។

22.    តើកម្មវិធី WA Notify ដំណើរការលើឧបករផ្សេងៗ ដូចជា iPads ឬនាឡិកាដៃឆ្លាតវៃ ដែរឬទេ?

ទេ។ ក្របខណ្ឌនៃកម្មវិធី Exposure Notification ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងជាក់លាក់សម្រាប់ទូរសព្ទស្មាតហ្វូន និងមិនដំណើរការលើឧបករណ៍ iPads ឬថេប្លេតនោះទេ។

23.    ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនជ្រើសរើសយកដំណោះស្រាយនេះ?

រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន បានបង្កើតក្រុមត្រួតពិនិត្យប្រចាំរដ្ឋ រួមមានអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ អ្នកជំនួយសេរីភាពពលរដ្ឋ និងសមាជិកសហគមន៍មួយចំនួន ដើម្បីពិនិត្យមើលដំណោះស្រាយ Apple/Google។ ក្រុមនេះបានណែនាំការប្រើប្រាស់ ផ្អែកលើភាពអាចទុកចិត្តបាន ដែលមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់របស់ប្រព័ន្ធកម្មវិធី ការការពារទិន្នន័យយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងការប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋផ្សេងទៀត។

24.    តើរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានេះ ទៅដល់អ្នកដែលមិនមានទូរសព្ទស្មាតហ្វូន?

កម្មវិធី WA Notify មិនមែនជាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការជួយបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេ។ ការតាមដានការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងទៀត ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនគ្រប់រូប បើទោះបីជាពួកគេមិនមានទូរសព្ទស្មាតហ្វូនក៏ដោយ។ ការពាក់ម៉ាស់ ការក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នា និងការកំណត់ទំហំនៃការជួបជុំគ្នា គឺជាវិធីផ្សេងទៀតដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចជួយបញ្ឈប់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19។

25.    ខ្ញុំបានទទួលការជូនដំណឹងមួយអំពីការចែកចាយទិន្នន័យកម្មវិធី WA Notify របស់ខ្ញុំទៅដល់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ។ ហេតុអ្វី?

Washington State Department of Health (DOH, ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន) ចង់ដឹងថាតើកម្មវិធី WA Notify កំពុងដំណើរការល្អកម្រិតណា ដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការកែលម្អខ្លះៗតាមការចាំបាច់ចំពោះឧបករណ៍នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមចែករំលែកទិន្នន័យកម្មវិធី WA Notify របស់អ្នក ឯកជនភាពរបស់អ្នកនៅតែបន្តទទួលបានការការពារយ៉ាងពេញលេញ។ គ្មានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ ត្រូវបានប្រមូលឬចែករំលែកនោះទេ ហើយក៏គ្មានវិធីក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនោះដែរ។ មានតែ Department of Health (DOH, ក្រសួងសុខាភិបាល) ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះបាន ហើយមានតែនៅកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។

26.    ប្រសិនបើអ្នកប្រើកម្មវិធី WA Notify យល់ព្រមចែករំលែកទិន្នន័យរបស់ពូកគេ តើមានអ្វីខ្លះត្រូវបានប្រមូល?

ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមចែករំលែកទិន្នន័យ ឯកជនភាពរបស់អ្នកនៅតែបន្តទទួលបានការការពារយ៉ាងពេញលេញ។ គ្មានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ ត្រូវបានប្រមូលឬចែករំលែកនោះទេ ដូច្នេះគ្មានវិធីក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនោះទេ។ មានតែ Washington State Department of Health ប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលឃើញទិន្នន័យនេះនៅថ្នាក់រដ្ឋបាន ដែលនឹងរួមមាន៖

 • មនុស្សជាច្រើនដែលយល់ព្រមចែករំលែកទិន្នន័យរបស់ពួកគេពីកម្មវិធី WA Notify។ នេះជួយយើងឲ្យដឹងថាតើគំរូសំណាករបស់យើងបង្ហាញគំរូតំណាងដូចម្តេចខ្លះ។
 • ការជូនដំណឹងអំពីការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺជាច្រើន បានទទួលដោយអ្នកប្រើកម្មវិធី WA Notify។ នេះជួយយើងឲ្យមើលឃើញទំនោរនៅក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19។
 • មនុស្សជាច្រើនដែលចុចលើការជូនដំណឹងអំពីការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ។ នេះជួយឲ្យយើងស្វែងយល់ថាតើមនុស្សមានឆន្ទៈកម្រិតណានៅក្នុងការពិចារណាលើការណែនាំផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ។ 
 • មនុស្សជាច្រើនដែលបាននៅជិតបុគ្គលដែលបានធ្វើតេស្តវេជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមិនបានស្ថិតនៅជិតគ្រប់គ្រាន់ឬក្នុងរយៈពេលវែងគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការប្រឈមនឹងជំងឺ។ នេះជួយយើងឲ្យពិចារណាថាតើកម្រិតអាហ្គារីតដែលកំណត់អំពីការប្រឈមនឹងជំងឹនៅក្នុងកម្មវិធី WA Notify គួរតែកែសម្រួលដែរឬអត់។ 

27.    នៅពេលខ្ញុំបើកដំណើរការកម្មវិធី WA Notify លើទូរសព្ទអាយហ្វូនរបស់ខ្ញុំ តើខ្ញុំគួរបើកឬបិទប៊ូតុងបង្ហាញ “Availability Alerts (ការក្រើនរំលឹកអំពីតំបន់ដែលមានប្រើកម្មវិធីជូនដំណឹង)” ដែរឬទេ? 

បិទក៏មិនអីដែរ ទោះបីមានការណែនាំឲ្យបើកប៊ូតុងក្តី ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្រៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់រយៈពេលវែងក៏ដោយ។ នៅពេលបើកប៊ូតុងបង្ហាញ Availability Alerts អ្នកគួរតែទទួលបានការជូនដំណឹងនៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងមួយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជូនដំណឹងអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ ផ្សេងទៀតក្រៅពីកម្មវិធី WA Notify។   អ្នកប្រើទូរសព្ទអាយហ្វូន អាចបញ្ចូលបន្ថែមតំបន់ជាច្រើន ប៉ុន្តែអាចកំណត់បានតែតំបន់មួយប៉ុណ្ណោះឲ្យមានដំណើរការក្នុងមួយពេល។ អ្នកមិនចាំបាច់លុបចោលតំបន់មួយដើម្បីឲ្យមានដំណើរការនៅតំបន់ថ្មីមួយទៀតនោះទេ។ អ្នកប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអ៊ែនដ្រយ ក៏អាចដំឡើងកម្មវិធីការជូនដំណឹងអំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺផងដែរ ដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធី WA Notify ពីរដ្ឋចម្រុះជាច្រើនដែរ ប៉ុន្តែមានតែកម្មវិធីមួយប៉ុណ្ណោះដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលមានដំណើរការជាមួយកម្មវិធី WA Notify ក្នុងមួយពេល។

28.    ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធី WA Notify មើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងតែស៊ីថ្មខ្លាំងយ៉ាងដូច្នេះ? 

តាមពិត វាប្រហែលជាមិនដូច្នោះទេ។ ការប្រើប្រាស់ថ្មនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក បង្ហាញអំពីភាគរយនៃថ្មដែលប្រើប្រាស់រៀងរាល់ថ្ងៃ រួមទាំងកម្មវិធីនានាដូចជាកម្មវិធី WA Notify ជាដើម។ កម្មវិធីភាគច្រើន មិនដំណើរការនៅពេលយប់ទេ។ កម្មវិធី WA Notify ក៏មិនដំណើរការដូច្នោះដែរ ប៉ុន្តែវាពិតជាពិនិត្យមើលលេខកូដចៃដន្យប៉ុន្មានម៉ោងម្តង សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានរោគសញ្ញាវិជ្ជមាន ដើម្បីឲ្យវាអាចក្រើនរំលឹកអ្នកចំពោះការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺណាមួយដែលអាចកើតមាន។ ដូច្នេះ ឧបមាថាបើសិនជាគ្មានកម្មវិធីផ្សេងទៀតកំពុងដំណើរការនៅពេលអ្នកកំពុងគេងនោះទេ កម្មវិធី WA Notify អាចនឹងបង្ហាញភាគរយខ្ពស់នៃថ្មដែលប្រើប្រាស់នៅអំឡុងពេលនោះ។ នោះមិនមានន័យថាកម្មវិធី WA Notify កំពុងស៊ីថ្មខ្លាំងនោះទេ – គ្រាន់តែជាភាគរយនៃបរិមាណថ្មតិចតួចដែលបានស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ។ 

29.    តើខ្ញុំអាចទទួលបានការគាំទ្របច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កម្មវិធី WA Notify សម្រាប់ទូរសព្ទអ៊ែនដ្រយដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។ Google បានបង្កើតអ៊ីម៉ែលមួយសម្រាប់មនុស្សដែលមានបញ្ហាផ្នែកហាតវែរ ដើម្បីស្នើសុំដំបូន្មានឬការណែនាំបន្ថែម។ អ៊ីម៉ែលទៅកាន់ exposure-notifications-api-support@google.com។ 

30.    រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ចេញកម្មវិធី WA Notify ជា 29ភាសា ដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមើលឃើញវាតែជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាអេស្ប៉ាញនៅក្នុងកម្មវិធី Google Play Store យ៉ាងដូច្នោះ?

កម្មវិធី WA Notify ដំណើរការផ្អែកលើភាសាដែលបានកំណត់តាមលំនាំដើមនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ មានវឺសិនកម្មវិធី WA Notify តែមួយគត់ ប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍ ផ្ទាំងលោតផ្តល់ដំណឹងអំំពីការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ នឹងបង្ហាញជាភាសាតាមការចង់បានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ សម្រាប់ភាសានៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនទាំង 29ភាសាដែលបានអនុវត្ត។

ធនធានទាក់ទងនឹងការងារនិងអាជីវកម្ម

តាវកាលិកនិកម្មភាព

ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ការងាររបស់អ្នក អ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួល បានតាវកាលិកនិកម្មភាព។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានអំពីរបៀបបំពេញសំណើទាមទារ តាវកាលិកនិកម្មភាព អ្នកអាចទូរសព្ទមកលេខ ១-៨០០-៣១៨-៦០២២។ នៅពេលពួកគេឆ្លើយ តប ចូរនិយាយភាសារបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានសេវាបកប្រែ។

កម្មករនិយោជិតនិងម្ចាស់អាជីវកម្ម

ការរាតត្បាតវីរុសកូរ៉ូណាបានប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិយោជិតនិងនិយោជករាប់រយរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើង។

ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពជូនកម្មករនិយោជិត និយោជកត្រូវបានតម្រូវឱ្យ៖

 • អប់រំកម្មករនិយោជិតរបស់ពួកគេអំពីសញ្ញានិងរោគសញ្ញានៃជំងឺខូវីដ-១៩ ជាភាសា ដែលពួកគេយល់។
 • អនុវត្តផែនការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។
 • ធ្វើការសម្អាតនិងធ្វើអនាម័យឱ្យបានញឹកញាប់។
 • ធានាឱ្យបាននូវការលាងដៃញឹកញាប់និងត្រឹមត្រូវ។
 • ត្រូវប្រាកដថានិយោជិតដែលឈឺនៅផ្ទះ។

ចម្លើយចំពោះសំណួរទូទៅអំពីការឈប់សម្រាកឈឺមានប្រាក់ឈ្នួល សំណងពេលមានគ្រោះ ថ្នាក់ការងាររបស់កម្មករ និងសេចក្ដីសង្ខេបអំពីតម្រូវការសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការអាចរកបានពី Department of Labor & Industries (ក្រសួងការងារ និងឧស្សាហកម្ម) ជាភាសាជាច្រើន។

ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹង ដោយទូរសព្ទទៅ Department of Labor & Industries (ក្រសួងការងារនិងឧស្សាហកម្ម) ដោយផ្ទាល់តាមលេខ ៨០០-៤២៣-៧២៣៣។ សេវាបកប្រែតាមទូរសព្ទនឹងមានផ្ដល់ជូន។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីអាជីវកម្មនិងនិយោជិតរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺខូវីដ-១៩ អ្នកអាចទូរសព្ទទៅ Employment Security Department (ក្រសួងសន្តិសុខការងារ) តាមលេខ ៨៥៥-៨២៩-៩២៤៣។

ធនធានទាក់ទងនឹងការថែទាំសុខភាពនិងធានារ៉ាប់រងសុខភាព

អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃឬក្នុងតម្លៃទាប។ ទូរសព្ទទៅ Health Care Authority (អាជ្ញាធរថែទាំសុខភាព) តាមលេខ ១-៨៥៥-៩២៣-៤៦៣៣។ នៅពេលពួកគេឆ្លើយតប ចូរនិយាយភាសារបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានសេវាបកប្រែ។

ការធានា Alien Emergency Medical (AEM) គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់បុគ្គលដែលមានស្ថានភាព អាសន្នផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ហើយមិនបានបំពេញតាម លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកសញ្ជាតិឬអន្តោប្រវេសន៍ ឬជាបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ គ្រាន់ដែលមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរយៈពេល៥ឆ្នាំ។

ខ្សែទូរសព្ទហតឡាញ Help Me Grow Washington លេខ ១-៨០០-៣២២-២៥៨៨ អាច កំណត់សម្គាល់នូវកម្មវិធីនិងសេវាកម្មសុខភាពផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកមានសិទ្ធិទទួល និងជួយ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំបាន។ នេះរួមមាន៖

 • WIC (កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភស្ត្រី ទារក និងកុមារ)
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព សម្រាប់កុមារ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងមនុស្សពេញវ័យ
 • ការពន្យារកំណើតតាមរយៈកម្មវិធី Take Charge Program
 • គ្លីនិកសុខភាពនិងផែនការគ្រួសារ
 • បរិក្ខាផ្គត់ផ្គត់សម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះនិងទារក
 • ការគាំទ្រសម្រាប់ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ
 • ពួកគេក៏មានកម្មវិធីនិងធនធានចំណីអាហារផងដែរ។
ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួន

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) (ការិយាល័យកិច្ចការជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួន) ជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ឱ្យយល់ពីព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពី COVID-19 និងកង្វល់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍។ រឿងសំខាន់ៗ មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដឹង៖

 • មន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកទាំងឡាយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចែករំលែកស្ថានភាពសញ្ជាតិឬ អន្តោប្រវេសន៍ជាមួយ ICE ឡើយ។
 • ការធ្វើតេស្ត៍ស្វែងរកជំងឺខូវីដ-១៩ និងការទទួលបានការបរិច្ចាគឬការព្យាបាលដែល មានការបញ្ចុះតម្លៃនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ បណ្ណបៃតងឬសញ្ជាតិឡើយ។
 • អ្នកចាំបាច់ត្រូវការលេខសន្តិសុខសង្គមដែលមានសុពលភាព ដើម្បីដាក់ពាក្យ ស្នើសុំតាវកាលិកនិកម្មភាពបាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយជាមួយនរណាម្នាក់អំពី ការស្នើសុំតាវកាលិកនិកម្មភាព សូមទូរសព្ទមកលេខ ១-៨០០-៣១៨-៦០២២។
 • ការទទួលបានតាវកាលិកនិកម្មភាពនឹងមិនគំរាមកំហែងដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុង ការដាក់ពាក្យស្នើសុំបណ្ណបៃតងឬសញ្ជាតិ ក្រោមវិធាន Public Charge ឡើយ។
 • អ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ច្បាប់ឈប់សម្រាកសម្រាប់គ្រួសារនិងពេលមានជំងឺដោយមានប្រាក់ឈ្នួលរបស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន ដើម្បីមើលថែអ្នកដែលឈឺ ជំងឺខូវីដ-១៩ ឬថែទាំខ្លួនអ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានមេរោគនោះ។ អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការ លេខសន្តិសុខសង្គម ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះទេ។ ESD ទទួលយកឯកសារ ជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀត។
 • ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលកំពុងស្វែងរកជំនួយ ការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីបន្ទាន់ពី រដ្ឋបាលធុរកិច្ចធុនតូចរបស់សហព័ន្ធនឹងមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានបណ្ណស្នាក់នៅ ឬសញ្ជាតិឡើយ។

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) (ការិយាល័យកិច្ចការជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួន) ណែនាំថា ប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក ឬសមាជិកគ្រួសារ ឬអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកទេ សូមទាក់ទងមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍ មន្រ្តីអន្តោប្រវេសន៍ ឬអ្នកតំណាងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ Department of Justice (DOJ) (ក្រសួងយុត្តិធម៌)។ អ្នកប្រហែលជាអាចរកមេធាវីម្នាក់បានតាមរយៈសមាគមមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិក ឬអ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័ររបស់អង្គការដែលទទួលស្គាល់ដោយ DOJ។

ORIA មានកម្មវិធីជួយជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ ជាមួយ៖

 • ការស្វែងរកការងារនិងការបណ្តុះបណ្តាល។
 • ការគាំទ្រផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍។
 • ការបង្វឹកយុវជន។
 • គាំទ្រដល់ជនភៀសជាមនុស្សចាស់ជរា កុមារ សិស្សនិស្សិត និងអ្នកដទៃទៀត។
 • កម្មវិធីទៀងទាត់នឹងបើកពីចម្ងាយក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺខូវីដ-១៩។ ការិយាល័យ មានសេវាថ្មីៗ ដើម្បីជួយអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារឬនិកម្មភាព គាំទ្រដល់ការ អប់រំរបស់អ្នក និងផ្តល់ជំនួយលំនៅស្ថានដល់អ្នក។ សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ ជំនួយជនភៀសខ្លួននិងជំនួយព្យាបាលជនភៀសខ្លួនត្រូវបានពន្យារដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។
 • សម្រាប់សេវានិងព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរសព្ទទៅលេខ៣៦០-៨៩០-០៦៩១។,

ចំពោះសំណួរអំពីសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍ ការស្វែងរកជំនួយបន្ត សម្រាប់សាច់ញាតិ/មិត្ត ភក្តិដែលត្រូវបានឃុំខ្លួន និងព័ត៌មានទាក់ទងផ្សេងទៀត អ្នកអាចទាក់ទងខ្សែទូរសព្ទ ហតឡាញរបស់ Washington Immigrant Solidarity Network (បណ្តាញសាមគ្គីភាព ជនអន្តោប្រវេសន៍វ៉ាស៊ីនតោន) តាមលេខ ១-៨៤៤-៧២៤-៣៧៣៧។ សេវាបកប្រែ តាមទូរសព្ទនឹងមានផ្ដល់ជូន។

សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍

ពេលនេះអាចជាពេលវេលាដ៏តានតឹង។ វាជារឿងធម្មតាទេដែលអ្នកឬមនុស្សជាទីស្រលាញ់ របស់អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយ សោកសៅ ខ្លាច ឬខឹង។ អ្នកមិនឯកាទេ។ មិនថ្វីឡើយ ក្នុងការស្វែងរកនិងស្នើសុំជំនួយ។

មនុស្សគ្រប់គ្នាមានប្រតិកម្មខុសៗគ្នាចំពោះភាពតានតឹងនិងស្ថានភាពលំបាក។ អ្វីដែល សំខាន់បំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺថែទាំខ្លួនឯង គ្រួសារ និងសហគមន៍របស់អ្នក ឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព។

តើអ្វីដែលជួយអ្នកឱ្យស៊ូទ្រាំក្នុងគ្រាលំបាកនេះ? តើអ្នកបានទាក់ទងនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជា មួយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារឡើងវិញឬទេ? ប្រហែលជាការដកដង្ហើមវែងៗ និងការសន្ធឹងដង ខ្លួនហាត់ប្រាណខ្លះ ឬការគេងលក់ស្រួល? ការទុកពេលវេលាសម្រាប់ការថែទាំខ្លួនឯងជា អាទិភាពអាចជួយអ្នកកាត់បន្ថយភាពតានតឹង ដែលប្រហែលជាអាចប្រើ ការបានសម្រាប់អ្នក។

ទូរសព្ទទៅ Washinton Listens តាមលេខ ១-៨៣៣-៦៨១-០២១១។ សេវាបកប្រែតាមទូរសព្ទ នឹងមានផ្ដល់ជូន។ ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតខូវីដ-១៩ វ៉ាស៊ីនតោនបានបើកដំណើរការកម្មវិធីគាំទ្រមួយមានឈ្មោះថា Washington Listens។ អ្នកដែលប្រើសេវា Washington Listens នឹងទទួលបានការគាំទ្រក្នុងការគ្រប់គ្រងភាព តានតឹងដែលចេះតែកើនឡើង និងទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរដោយសារជំងឺខូវីដ-១៩។ Washington Listens មានផ្ដល់ជូនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅវ៉ាស៊ីនតោន ដើម្បីនិយាយទៅ កាន់អ្នកឯកទេសគាំទ្រ។ អ្នកទូរសព្ទចូលនឹងទទួលបានការគាំទ្រនិងការភ្ជាប់ទៅនឹងធនធាន សហគមន៍នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។ កម្មវិធីនេះមានលក្ខណៈជាអនាមិក។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានវិបត្តិ ហើយត្រូវការនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ដើម្បីទទួល បានការប្រឹក្សាយោបល់ មានជំរើសពីរបីដែរ។

 • ខ្សែទូរសព្ទ Disaster Distress Helpline នឹងផ្តល់ការប្រឹក្សាវិបត្តិបន្ទាន់ សម្រាប់ មនុស្សដែលកំពុងមានវិបត្តផ្លូវអារម្មណ៍ ទាក់ទងនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្ក រឡើងដោយធម្មជាតិឬមនុស្ស។ សូមទូរសព្ទទៅលេខ ១-៨០០-៩៨៥-៥៩៩០។ នៅពេលពួកគេឆ្លើយតប ចូរនិយាយភាសារបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានសេវាបកប្រែ។ ខ្សែទូរសព្ទជំនួយនេះនឹងបើក ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
 • Crisis Connections មានបណ្តាញដោះស្រាយវិបត្តិ ២៤ ម៉ោង ដែលផ្តល់ជំនួយភ្លាមៗ ដល់បុគ្គល គ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់មនុស្សដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត។ វាបម្រើសេវា ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងខោនធី King។ សេវាបកប្រែតាមទូរសព្ទនឹងមាន ផ្ដល់ជូន។ ទូរសព្ទទៅលេខ ១-៨៦៦-៤២៧-៤៧៤៧។
 • ខ្សែទូរសព្ទ National Suicide Prevention Lifeline ផ្តល់នូវធនធានទាក់ទងនឹងការ បង្ការនិងវិបត្តិ សម្រាប់មនុស្សដែលគិតអំពីការធ្វើអត្តឃាត។ មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក៏ អាចទូរសព្ទទៅខ្សែទូរសព្ទនេះ ដើម្បីទទួលបានធនធានដើម្បីជួយគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិ របស់ពួកគេបានផងដែរ។ ទូរសព្ទទៅលេខ ១-៨០០-២៧៣-៨២៥៥។ ខ្សែទូរសព្ទ ពិសេសនេះនឹងបើក ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ៧ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ មានខ្សែទូរសព្ទ ពិសេសមួយសម្រាប់អតីតយុទ្ធជន។ ទូរសព្ទទៅលេខ ១-៨០០-២៧៣-៨២៥៥ ហើយបន្ទាប់មកចុចលេខ ១។ ប្រសិនបើអ្នកថ្លង់និងពិបាកស្តាប់ សូមទូរសព្ទទៅលេខ ១-៨០០-៧៩៩-៤៨៨៩។
ធនធានទាក់ទងនឹងចំណីអាហារ

ប្រសិនបើអ្នកមានកូនអាយុ ១៨ ឆ្នាំឬក្មេងជាងនេះ ពួកគេអាចទទួលបានចំណីអាហារដោយ ឥតគិតថ្លៃពីសាលារៀន។ មនុស្សពេញវ័យដែលពិការដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីអប់រំ ក៏អាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានអាហារនៅសាលាផងដែរ។ ក្នុងករណី ជាច្រើន អាហារទាំងនេះនឹងត្រូវបានចែកចាយឬទម្លាក់នៅទីតាំងក្រៅសាលា ដូចជាចំណត ឡានក្រុង។ ទាក់ទងសាលារៀនស្រុករបស់អ្នក ដើម្បីរកមើលថាតើពួកគេផ្តល់ជូនអាហារ ដោយឥតគិតថ្លៃឬអត់។

សម្រាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះ ម្តាយថ្មោងថ្មី និងកុមារអាយុដែលក្រោម៥ឆ្នាំ អ្នកអាចទទួលបាន អាហារ តាមរយៈកម្មវិធីស្ត្រី ទារក និងកុមារ (WIC) របស់ Department of Health (ក្រសួង សុខាភិបាល)។ សម្រាប់ជំនួយផ្នែកភាសា សូមទូរសព្ទទៅលេខ ១-៨៦៦-៦៣២-៩៩៩២។

ធនាគារស្បៀងអាហារអាចផ្លាស់ប្តូរម៉ោងរបស់ពួកគេឬអាចត្រូវបានបិទសម្រាប់ការធ្វើចរាចរណ៍ដោយដើរចូល ដោយសារតែតម្រូវការអាហារកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺខូវីដ-១៩។ សូមទូរសព្ទមុនពេលទៅ។ Northwest Harvest គឺជាបណ្តាញធនាគារស្បៀងអាហារទូទាំងរដ្ឋ មួយ។ វាយបញ្ចូលឈ្មោះទីក្រុងរបស់អ្នកទៅក្នុងប្រអប់ខាងឆ្វេងប្រអប់បៃតងនៅលើ វេបសាយនេះ។

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅភាគខាងកើតវ៉ាស៊ីនតោន អ្នកអាចរកឃើញបញ្ជីធនាគារស្បៀង អាហារនៅ Second Harvest។ ជ្រើសរើសខោនធីរបស់អ្នកនៅលើវេបសាយនេះ សម្រាប់បញ្ជីធនាគារស្បៀងអាហារនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

ប័ណ្ណអត្ថប្រយោជន៍អាហារមូលដ្ឋាន

ប័ណ្ណអត្ថប្រយោជន៍អាហារមូលដ្ឋាន (EBT) អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីទិញអាហារ ហើយមានផ្តល់ជូនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។ ពលរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍ នេះនៅលើ ទំព័រអាហារជាមូលដ្ឋាន នៅលើគេហទំព័រ Department of Social and Health Services (ក្រសួងសេវាសង្គមកិច្ច និងសុខាភិបាល) នៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន (DSHS)។

ចំណាំ៖រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានពន្យារពេលលក្ខខណ្ឌការងារដែលអនុវត្តចំពោះមនុស្សពេញវ័យមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពិតជាទាមទារអ្នកជា ពលរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍នេះ។

ប័ណ្ណបែបឥណពន្ធដូចប័ណ្ណដែលបានពិពណ៌នាខាងលើមានផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកមិនមែនពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ដែលបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍ នេះជាមួយ កម្មវិធីជំនួយស្បៀងអាហាររដ្ឋ របស់ DSHS (តែជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)។

ព័ត៌មាននិងធនធានសម្រាប់គ្រួសារ

នេះគឺជាពេលវេលាដ៏តានតឹងសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូល។ នេះគឺជាគន្លឹះខ្លះៗអំពីវិធីដោះ ស្រាយស្ថានការណ៍នេះជាមួយកូនៗរបស់អ្នក៖

រៀបចំការពិភាក្សាក្នុងគ្រួសារនៅកន្លែងដែលមានផាសុកភាព និងលើកទឹកចិត្តសមាជិក គ្រួសារឱ្យសួរសំណួរ។ ពិចារណាឱ្យមានការពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកជាមួយកុមារតូចៗ ដើម្បីប្រើភាសាដែលពួកគេអាចយល់ និងដើម្បីដោះស្រាយការភ័យខ្លាចជាក់លាក់ឬ ការយល់ខុសរបស់ពួកគេ។

ទោះបីជាអ្នកចាំបាច់ត្រូវការព័ត៌មានក៏ដោយ ចូរកាត់បន្ថយការពាក់ព័ន្ធជាមួយកន្លែង ផ្សព្វផ្សាយឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលអាចជំរុញឱ្យមានការភ័យខ្លាចឬភាពស្លន់ស្លោ។ ត្រូវយល់ដឹងជាពិសេស (និងកម្រិត) លើចំនួនពេលវេលាលើការផ្សព្វផ្សាយឬប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយដែលកូនៗរបស់អ្នកបានប្រើពាក់ព័ន្ធនឹងរោគរាតត្បាតនេះ។

ផ្តោតលើការគាំទ្រដល់កុមារដោយលើកទឹកចិត្តឱ្យមានសំណួរ និងជួយពួកគេឱ្យយល់ ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន។

 • និយាយអំពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ ហើយបញ្ជាក់ដល់ពួកគេ។
 • ជួយពួកគេបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ តាមរយៈការគូររូបឬសកម្មភាពផ្សេងទៀត។
 • បញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់អំពីព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវឬការយល់ច្រឡំអំពីវិធីដែលវីរុសរាលដាល ហើយថាមិនមែនរាល់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមគឺជាវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីនេដែលអាចបង្កឱ្យមាន ជំងឺខូវីដ-១៩ទេ។
 • ផ្តល់ការលួងលោមនិងការអត់ធ្មត់បន្ថែមបន្តិច។
 • សូមពិនិត្យមើលកូនរបស់អ្នកឱ្យបានទៀងទាត់ ឬនៅពេលដែលស្ថានភាពប្រែប្រួល។
 • រក្សាកាលវិភាគគ្រួសាររបស់អ្នកអោយបានសមស្រប នៅពេលទាក់ទងនឹងម៉ោងចូលគេង អាហារ និងលំហាត់។
 • ទុកពេលឱ្យធ្វើអ្វីៗនៅផ្ទះដែលធ្វើឱ្យអ្នកនិងគ្រួសារអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុង ស្ថានភាពតានតឹងផ្សេងៗ ដូចជា ការអាន ការមើលភាពយន្ត ការស្តាប់ចំរៀង ការលេងហ្គេម ការហាត់ប្រាណ ឬការចូលរួមសកម្មភាពសាសនា (ការអធិស្ឋាន ចូលរួមក្នុងសេវាអ៊ីនធឺណិត)។
 • ទទួលស្គាល់ថាអារម្មណ៍ ដូចជាភាពឯកា ភាពធុញទ្រាន់ ការភ័យខ្លាចឆ្លងជំងឺ ការភ័យបារម្ភ ភាពតានតឹង និងភាពស្លន់ស្លោ គឺជាប្រតិកម្មធម្មតាចំពោះស្ថានភាពតានតឹងដូចជាជំងឺរាតត្បាត។
 • ជួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសប្បាយរីករាយនិងមានអត្ថន័យ ប្រកបដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយតម្លៃគ្រួសារនិងវប្បធម៌របស់អ្នក។
ធនធាននិងព័ត៌មានបន្ថែម

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs