COVID-19 (நாவல் கொரோனாவைரஸ்) - வாஷிங்டன் மாகாணத்திலுள்ள தகவல்கள், சேவைகள் மற்றும் ஆதாரங்கள்

COVID-19 நேரடி தொலைபேசி: தொழிலாளர்கள், வணிகங்கள், தடுப்பூசி நியமனங்கள் மற்றும் பலவற்றிற்கான உதவி

COVID-19 பற்றி உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது தடுப்பூசி நியமனம் மேற்கொள்ள உதவி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து 1-800-525-0127 ஐ அழைத்து # ஐ அழுத்தவும். அவர்கள் பதிலளிக்கும்போது, உரைப்பெயற்க்கும் சேவைகளை அணுக உங்கள் மொழியைக் கூறுங்கள். தினமும் நேரடி தொலைபேசி சேவை திறந்திருக்கும் மற்றும் அதன் நேரம் Department of Health’s இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது (ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே).

வணிக மீறலைப் புகாரளிக்கவும்

ஊழியர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருத்தமான சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வணிக நிறுவனங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். மீறலைப் புகாரளிக்க விரும்பினால், உதவிக்கு தயவுசெய்து மேலே உள்ள COVID-19 நேரடி தொலைபேசி எண்ணை உங்கள் மொழி மூலம் அழைக்கவும். மீறல் குறித்து யாராவது ஒருவர் உங்களிடம் கேள்விகளைக் கேட்பார்கள், மேலும் உங்கள் சார்பில் புகாரை சமர்ப்பிப்பார்கள். புகாரைச் சமர்ப்பிக்க உங்கள் பெயர் அல்லது தொடர்புத் தகவலைப் பகிர வேண்டிய அவசியமில்லை.

COVID-19 மீறல் பக்கத்திலுள்ள அறிக்கையில் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் புகார் அளிக்கலாம்.

உங்கள் பெயர் அல்லது தொடர்புத் தகவலை நீங்கள் வழங்கினால், பொது பதிவுக்காக அந்த தகவலைக் கேட்டு யாராவது கோரிக்கைத் தாக்கல் செய்தால், அது வெளிப்படுத்தப்படலாம் என்பதை தயவுசெய்து நினைவில் கொள்க. ஆளுநரின் தனியுரிமை அறிவிப்பில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பதிவுகள் (ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே) மாநில பொது பதிவுச் சட்டம், RCW 42.56 இன் கீழ் தேவைக்கேற்ப வெளியிடப்படும்.

தொழிலாளர்கள், வணிகங்கள் மற்றும் அமைப்புகளுக்கு கூடுதல் உதவி

மொழிபெயர்ப்பு சேவைகளைப் பயன்படுத்தி, நேரடி தொலைபேசி அழைப்பு உங்களை பொதுவான வழிகாட்டுதலுக்கும் ஆதரவுகளுக்கும் வழிநடத்தும். உங்களுக்கு கூடுதல் கேள்விகள் இருந்தால், COVID-19 வணிக மற்றும் பணியாளர் விசாரணை படிவத்தை நிரப்பவிபரம் அவர்கள் உங்களுக்கு உதவுவார்கள். உங்களிடம் தொடர்புத் தகவல் கேட்கப்படும், அதன்மூலம் நீங்கள் பதிலைப் பெறலாம்.

தற்போதைய புதுப்பித்தல்கள்

தடுப்பூசி தகவல்கள் உள்ளிட்ட COVID-19 பற்றிய சமீபத்திய தகவல்களுக்கு, செல்க:

வரும் செப்டம்பர் 30, 2021 வரையிலும் அனைத்து எரிபொருள், தரைவழித் தொலைபேசி மற்றும் குடிநீர் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றில் சேவை துண்டிப்பு மற்றும் தாமதக் கட்டணங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகின்றன. குடியிருப்போர் தங்கள் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதற்கான உதவிக்கு சேவையளிப்பு நிறுவனத்தை நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ள ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். கூடுதல் விபரங்களுக்கு, மொழியுதவி தேவைப்படும் வாடிக்கையாளர்கள் பயன்பாடுகள் மற்றும் போக்குவரத்து ஆணையத்தின் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு உதவி எண்: 1-888-333-9882 அல்லது consumer@utc.wa.gov என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்புகொண்டு மொழிபெயர்ப்புச் சேவைகளைப் பெறலாம்.

உங்கள் பயன் பாட்டு கட்டணங்களள செலுத்துவதற்கு உதவி ததளவயா? COVID-19 சபருந்சதாற்று காலத்தில், உங்களால் மின்ொரம், ெளமயல் எரிவாயு அல்லது தண் ணீர்பயன் பாட்டு கட்டணங்களள செலுத்த முடியவில்ளல என் றால், உங்களுக்கு உதவி கிளடக்கும்.

வாஷிங்டன் மீண்டும் திறப்பது

ஆளுநர் Jay Inslee (ஜே இன்ஸ்லீ) COVID-19 பரவுவதைத் தடுக்க எதிர் நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு வாஷிங்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

உங்கள் தடுப்பூசி நிலை என்னவாக இருந்தாலும், பொது அமைப்புகளில் இருக்கும்போது உங்களையும் மற்றவர்களையும் பாதுகாப்பதற்காக நீங்கள் இன்னும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதில் முகமூடி அணிந்திருத்தல், மற்றவர்களிடம் இருந்து குறைந்தது ஆறு அடி தூரம் தள்ளி இருத்தல் மற்றும் கூட்டங்கள் மற்றும் குறைந்த காற்றுள்ள இடங்களைத் தவிர்த்தல் ஆகியவை அடங்கும். கூடுதலாக, நீங்கள் இன்னும் மிதமான அல்லது அதிக-அளவிலான கூட்டங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும் மற்றும் குறிப்பாக உடல்நிலை சரியில்லாதவர் சுற்றி இருக்கும் இடங்களில் COVID-19 அறிகுறிகளைக் கவனிக்க வேண்டும். உங்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள் இருப்பதாக உணர்ந்தால், பரிசோதித்துப் பாருங்கள்.

உங்கள்ன் நாட்டில் தற்போது மீது திறக்கப்படும் கட்டம் குறித்த மேலும் தகவல்களை அறிய நாட்டு நிலைமை வலைப்பக்கத்தைப் (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) பார்க்கவும்.

தற்போது அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய செயல்கள் பின்வருமாறு:

 • ஷாப்பிங் செய்வது, எரிபொருள் நிரப்புவது, மருந்து பெறுவது அல்லது மருத்துவ சந்திப்புத் திட்டத்திற்குச் செல்வது போன்ற அத்தியாவசிய நடவடிக்கைகள்.
 • ஆளுநரின் திட்டத்தின் கீழ் மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய தொழிலில் அல்லது ஒரு வணிகத்தில் வேலைக்குச் செல்வது.
 • அருகிலுள்ள உணவகத்தில் இருந்து உணவு வாங்கிச் செல்வது. கட்டம் 2 மற்றும் 3 இல் வரம்பிற்குட்பட்ட எண்ணிக்கையிலான இருக்கை கொண்டு உணவகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
 • நீங்கள் இரண்டு மீட்டர் (ஆறு அடி) உடல் தூரத்தைப் பேணும் வரையில், நடைப்பயிற்சிக்கு செல்லுங்கள் மற்றும் வெளியில் விளையாட்டுகளை விளையாடுங்கள். உங்கள் சமூகத்திற்கு வெளியே COVID-19 பரவுவதைத் தவிர்க்க உங்கள் வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளில் இருக்கும் பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளில் கலந்து கொள்ளுங்கள்.
 • மீன்பிடித்தல், வேட்டையாடுதல் மற்றும் பிற பொழுதுபோக்கு நோக்கங்களுக்கான அரசு பூங்காக்கள் மற்றும் பொது நிலங்களை பகல்நேரத்தில் பயன்படுத்துங்காள். கட்டம் 2 மற்றும் 3 இல் உள்ள மாவட்டங்களில் உள்ள மாநில பூங்காக்களில் முகாமிடுதல் அனுமதிக்கப்படுகிறது.
WA Notify வெளிப்பாடு அறிவிப்புகள் ஸ்மார்ட்ஃபோன் செயலி
படம்
WA NOTIFY எப்படியாக வேலை செய்கிறது

Washington Exposure Notifications என்பது பயனர்கள் கொவிட்-19 நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு ஆளாகுவார்களாயின், தனிப்பட்ட தகவல்கள் எதனையும் பகிர்ந்து கொள்ளாது, அது பற்றி அவர்களுக்கு எச்சரிக்கின்ற, ஸ்மார்ட்பேசிகளின் ஊடாக வேலை செய்யும் ஒரு புதிய கருவியாகும்  அது முற்றிலும் தனிப்பட்டதாகும், நீங்கள் யார் என்பதை அல்லது நீங்கள் எங்கே செல்கிறீர்கள் என்பதை அறியவோ அல்லது உங்களைப் பின்தொடரவோ மாட்டாது.

நீங்கள் WA Notify (டபிள்யுஏ நொட்டிஃபை) ஐ செயல்படுத்தும் போது, தங்களுடைய தொலைபேசிகளில் WA Notify ஐ செயல்படுத்தியுள்ள மனிதர்களின் தொலைபேசிகளுடன் உங்களுடைய தொலைபேசி எழுமாறான, அநாமதேயமான குறியீடுகளைப் பரிமாற்றிக் கொள்ளும். இந்தச் செயலி, உங்கைளைப் பற்றிய எந்தவொரு தகவலையும் வெளிப்படுத்தாமல் இந்த எழுமாறான குறியீடுகளை பரிமாற்றிக் கொள்வதற்கு ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜி (பீஎல்ஈ)  (Bluetooth Low Energy (BLE)) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றது. கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்குள் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருந்த மற்றொரு WA Notify பயனருக்கு கொவிட்-19 இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு, அவருடைய உறுதிப்படுத்தல் குறியீடு செயலியில் சேர்க்கப்படுமாயின், உங்களுக்கு நோய்த்தொற்று வாய்ப்பு இருப்பதாக ஓர் அநாமதேயமான அறிவித்தல் கிடைக்கும். இது உங்களுக்குத் தேவையான பராமரிப்பை விரைவாகப் பெறுவதற்கும், உங்களின் மூலம் கொவிட்-19 உங்களைச் சுற்றியுள்ள மனிதர்களுக்குப் பரவுவதைத் தடுப்பதற்கும் உதவும்.

iPhone இல் அமைவுகளில் நோய்ப் பாதிப்பு அறிவுப்புகளைச் செயல்படுத்தவும்:

 • அமைவுகளுக்குச் செல்லவும்
 • நோய்ப் பாதிப்பு அறிவிப்புகள் வரை உருட்டவும்
 • “நோய்ப் பாதிப்பு அறிவிப்புகளை ஆன் செய்யவும்” என்பதன் மீது க்ளிக் செய்யவும்
 • ஐக்கிய அமெரிக்கா என்பதைத் தெரிவு செய்யவும்
 • வொஷிங்டன் என்பதை தெரிவு செய்யும்

Android தொலைபேசியில்:

 • Google Play Store இற்குச் செல்லவும்
 • Washington Exposure Notifications செயலியைப் பதிவிறக்கவும் (WA Notify)

Exposure Notifications அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1.    WA Notify ஐப் பயன்படுத்த நான் தேர்வு செய்ய வேண்டுமா?

ஆம். WA Notify இலவசமானது மற்றும் தன்னார்வமானது. நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் வெளியேறுவதைத் தேர்வு செய்யலாம். வெறுமனே இந்த சிறப்பம்சத்தை ஆஃப் செய்யுங்கள் அல்லது செயலியை நீக்குங்கள். அருகிலுள்ள பிற பயனர்களிடமிருந்து தொலைபேசி சேமித்து வைத்திருக்கும் அனைத்து எழுமாறான குறியீடுகளும் நீக்கப்படுவதுடன் அவற்றை மீட்டெடுக்க முடியாது.

2.    WA Notify ஒரு தொடர்புத் தடமறிதல் பயன்பாடா?

இல்லை. தொடர்புத் தொடர்புத் தடமறிதல், கொவிட்-19 இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஆள் யார் என்பதை அடையாளம் காட்டும். WA Notify நீங்கள் தொடர்பு கொண்ட நபர்களைப் பற்றிய தகவல்களைக் கண்காணிக்கவோ அல்லது கண்டுபிடிக்கவோ மாட்டாது, அதனால் அது 'தொடர்புத் தடமறிதலை' செய்வதில்லை. இச்செயலி எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகவலையும் சேகரிக்கவோ பரிமாற்றம் செய்யவோ மட்டாது, எனவே நீங்கள் யாருடன் தொடர்பு கொண்டீர்கள் என்பதை எந்த நிறுவனத்தினாலும் அறிய முடியாது.

3.    "நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பு" என்றால் என்ன?

COVID-19 இருப்பது பின்னர் உறுதிப்படுத்தப்படும் மற்றொரு WA Notify பயனருக்கு அருகில் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க நேரத்தை செலவிடும் போது நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பு நிகழ்கின்றது. இது சரீர இடைவெளி மற்றும் கொவிட்-19 தொற்றுதல் பற்றிய CDC (சீடிசீ)யின் தற்போதைய வழிகாட்டல்களைப் பின்பற்றுகிறது.

4.    நான் நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருக்கலாம் என்று WA Notify கூறுமாயின் என்ன நடக்கும்?

நீங்கள் நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருக்கக் கூடும் என்று WA Notify கண்டுபிடிக்குமாயின், உங்கள் தொலைபேசிக்கு வரும் அறிவிப்பு ஒன்று, நீங்கள் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான தகவல்களைக் கொண்ட இணையதளமொன்றுக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லும். பரிசோதனைகளை எவ்வாறு, எங்கு செய்ய முடியும் , உங்களையும் உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கான மற்றும் உங்கள் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பதற்கான வளங்கள் பற்றிய தகவல்கள் அதில் உள்ளடங்கியிருக்கும். இணையதளத்திலுள்ள வழிகாட்டல்களை கவனமாகப் படித்து பின்பற்றுவது முக்கியமானதாகும்.

5.    எனது தனியுரிமை எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது?

WA Notify செயலி Google Apple Exposure Notification நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பு அறிவித்தல் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது பயனர் தனியுரிமையைப் பாதுகாக்கக் கூடியதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. Google, Apple, Washington State Department of Health (DOH) (வாஷிங்டன் மாநில சுகாதாரத் துறை (டிஓஎச்)) அல்லது பிற பயனர்களிடமுள்ள எந்தவொரு இருப்பிடத் தரவையும் அல்லது தனிப்பட்ட தகவலையும் இந்த அமைப்பு ஒருபோதும் சேகரிக்கவோ பகிர்ந்து கொள்ளவோ மாட்டாது. பங்கேற்பு முற்றிலும் தன்னார்வமானது. பயனர்கள் எந்த நேரத்திலும் தேர்வு செய்யலாம் அல்லது வெளியேறலாம். பயனர் தனியுரிமை எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பது பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, WA Exposure Notifications தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பார்க்கவும்

6.    எனக்கு கொவிட்-19 இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அது மக்களுக்குத் தெரியுமா?

இல்லை. WA Notify உங்களைப் பற்றிய எந்த தகவலையும் வேறு யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளாது. சாத்தியமான நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பு பற்றிய அறிவிப்பொன்று யாருக்காவது கிடைத்தால், கடந்த 14 நாட்களுக்குள் அவர்களுக்கு அருகிலிருந்த ஒருவருக் கொவிட்-19 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை மட்டுமே அறிவார்கள். அந்த நபர் யார் என்பதோ அல்லது நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பு எங்கே நிகழ்ந்தது என்பதோ அவர்களுக்குத் தெரியாது.

7.    WA Notify ஐப் பயன்படுத்த நான் கட்டணம் செலுத்த வேண்டுமா?

.இல்லை. WA Notify இலவசமானது.

8.    வாஷிங்டன் மாநிலத்திற்கு WA Notifyஎவ்வாறு உதவும்?

நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பு அறிவிப்பைப் பயன்படுத்துபவர்கள் அதிகமாக இருப்பதால், அதிக நன்மை கிடைக்கும் என்று ஆய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளன. வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் உள்ள மூன்று மாவட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட மாதிரிகள், WA Notify குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மக்கள் பயன்படுத்துவது கூட தொற்றுநோய்களையும் இறப்புகளையும் குறைக்கும் என்பதைக் காட்டுகின்றன. முகமூடிகளை அணிவது, சரீர இடைவெளி மற்றும் கூட்டங்களை சிறியதாக வைத்திருப்பது போல, கொவிட்-19 பரவுவதைத் தடுக்க உதவும் மற்றொரு கருவியாக WA Notify உள்ளது.

9.    நான் மாநிலத்திற்கு வெளியே பயணம் செய்தால் WA Notify செயற்படுமா?

ஆம். Apple/Google தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் ஒரு பயன்பாட்டைக் கொண்ட ஒரு மாநிலத்திற்கு நீங்கள் பயணம் செய்தால், உங்கள் தொலைபேசி அந்த மாநிலத்தில் உள்ள பயனர்களுடன் எழுமாறான குறியீடுகளைப் பரிமாறிக்கொள்ளும். உங்கள் பயன்பாட்டு அமைப்புகளில் எதையும் மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு வாஷிங்டனில் இருந்து வெளியேறினால், உள்ளூர் ஆதரவு மற்றும் எச்சரிக்கைகளைப் பெற உங்கள் புதிய மாநிலத்தில் உள்ள விருப்புத் தெரிவுகளை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.

10.    தொடர்புத் தடமறிதல், WA Notify ஆகிய இரண்டும் நமக்கு ஏன் தேவை?

தொடர்புத் தடமறிதல் பல தசாப்தங்களாக ஒரு பயனுறுதிவாய்ந்த பொதுச் சுகாதாரத் தலையீடாக இருந்து வருகின்றது.  WA Notify இந்த வேலையை அநாமதேயமாக ஆதரிக்கிறது. இங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு: உங்களுக்கு COVID-19 க்கு இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், பொது சுகாதார அதிகாரிகள் உங்களை அழைத்து உங்கள் சமீபத்திய நெருங்கிய தொடர்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்கலாம். பேருந்தில் உங்கள் அருகில் அமர்ந்திருந்த அந்நியரின் பெயரை உங்களால் கூற முடியாதிருக்கும். நீங்கள் இருவரும் WA Notify செயலியைப் பயன்படுத்துபவர்களாக இருந்தால், கைகளைக் கழுவுவது, முகமூடி அணிவது என்பன கொவிட்-19 பரவுவதை தடுக்க உதவுவது போன்று, பேருந்தில் இருந்த அந்நியனுக்கு அவர் நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பு ஏற்பட்டமை பற்றி அநாமதேயமாக எச்சரிக்கவும் கொவிட்-19 அவரின் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு பரவாமல் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் முடியும் என்பதுடன் அவற்றைக் கூட்டாகப் பயன்படுத்தும் போது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்.

11.    WA Notify மற்றுப் பயனர்களுக்கு அறிவிப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்?

கொவிட்-19 உள்ளதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பயனர் தனது உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை WA Notify செயலியில் உள்ளீடு செய்து 24 மணி நேரத்திற்குள், அவரால் கொவிட்-19 நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு உள்ளான பயனர்களுக்கு அறிவித்தல் கிடைக்கும்

12.    பல WA Notify எச்சரிக்கைகள் கிடைக்கும் சாத்தியம் காணப்படுகின்றதா?

ஆம், பல முறை நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு உள்ளான பயனர்களுக்கு ஒவ்வொரு புதிய நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பின் போதும் அறிவிக்கப்படும்.

13.    எனக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் நான் அதனை WA Notify இற்கு எவ்வாறு அறிவிக்க வேண்டும்?

உங்களுக்கு தொற்று இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டு, பொதுச் சுகாதார அதிகாரிகள் உங்களைத் தொடர்பு கொண்டால், நீங்கள் WA Notify செயலியைப் பயன்படுத்துகிறீர்களா என்று அவர்கள் உங்களிடம் கேட்பார்கள்.  நீங்கள் அதனைப் பயன்படுத்துவராக இருந்தால், அவர்கள் உறுதிப்படுத்தல் குறியீடொன்றை உருவாக்கி WA Notify இல் உள்ளீடு செய்வதற்கு உங்களுக்கு உதவுவார்கள். இந்தக் குறியீடு உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாது. நீங்கள் உங்கள் குறியீட்டை உள்ளீடு செய்யும் நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பு பற்றி இச்செயலியினால் யார் யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்பதை பொதுச் சுகாதார அதிகாரிகளால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த அறிவிப்பில் உங்களைப் பற்றிய எந்த தகவலும் காணப்படமாட்டாது. தங்களது குறியீடுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் மனிதர்கள் எண்ணிக்கை எந்தளவுக்கு அதிகரிக்கிறதோ, அந்தளவுக்கு சிறப்பாக கொவிட்-19 இன் பரவலைத் தடுக்க முடியும்.

14.    எனது தொலைபேசியில் WA Notify சேர்த்த பிறகு நான் வேறு ஏதாவத செய்ய வேண்டுமா?

பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் மாத்திரம் மேலதிக நடவடிக்கைகள் தேவைப்படும்:

 1. உங்களுக்கு கொவிட்-19 இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டால், அல்லது
 2. நீங்கள் நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருப்பதான உங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு கிடைத்தால்.

உங்களுக்கு தொற்று இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டு, பொதுச் சுகாதார அதிகாரிகள் உங்களைத் தொடர்பு கொண்டால், நீங்கள் WA Notify செயலியைப் பயன்படுத்துகிறீர்களா என்று அவர்கள் உங்களிடம் கேட்பார்கள். நீங்கள் அதனைப் பயன்படுத்துவராக இருந்தால், அவர்கள் உறுதிப்படுத்தல் குறியீடொன்றை உருவாக்கி WA Notify இல் உள்ளீடு செய்வதற்கு உங்களுக்கு உதவுவார்கள். இந்தக் குறியீடு உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாது. நீங்கள் உங்கள் குறியீட்டை உள்ளீடு செய்யும் போது நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பு பற்றி இச்செயலியினால் யார் யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்பதை பொதுச் சுகாதார அதிகாரிகளால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த அறிவிப்பில் உங்களைப் பற்றிய எந்த தகவலும் காணப்படமாட்டாது. தங்களது குறியீடுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் மனிதர்கள் எண்ணிக்கை எந்தளவுக்கு அதிகரிக்கிறதோ, அந்தளவுக்கு சிறப்பாக கொவிட்-19 இன் பரவலைத் தடுக்க முடியும்.

நீங்கள் நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருக்கக் கூடும் என்று WA Notify கண்டுபிடிக்குமாயின், உங்கள் தொலைபேசிக்கு வரும் அறிவிப்பு ஒன்று, நீங்கள் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான தகவல்களைக் கொண்ட இணையதளமொன்றுக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லும். பரிசோதனைகளை எவ்வாறு, எங்கு செய்ய முடியும் , உங்களையும் உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கான மற்றும் உங்கள் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பதற்கான வளங்கள் பற்றிய தகவல்கள் அதில் உள்ளடங்கியிருக்கும். இணையதளத்திலுள்ள வழிகாட்டல்களை கவனமாகப் படித்து பின்பற்றுவது முக்கியமானதாகும். அந்த அறிவிப்பில் உங்களைத் நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு உட்படுத்தியவர் யார் அல்லது அது எங்கே நிகழ்ந்தது என்பது பற்றிய எந்த தகவலும் காணப்படமாட்டாது. அது முழுமையாக அநாமதேயமாக இருக்கும்.

15.    WA Notify ஐப் பயன்படுத்துவது எனது பேட்டரியை சக்தியிழக்கச் செய்யுமான அல்லது அதிக தரவைப் பயன்படுதுமா?

இல்லை. அது Bluetooth Low Energy technology தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் தரவு மற்றும் பேட்டரி ஆயுள் மீது குறைந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

16.    WA Notify இயங்குவதற்கு நான் புளூடூத்தை ஆன் செய்து வைத்திருக்க வேண்டுமா?

ஆம். WA Notify செயலி Bluetooth Low Energy technology ஐப் பயன்படுத்துகின்றது, எனவே அருகிலுள்ள ஏனைய பயனர்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முறைமையில் ப்ளூடூத் எப்போது செயல்பட வேண்டும்.

17.    WA Notify இயங்குவதற்கு எனனது தொலைபேசியில் அதனை திறந்திருக்க வேண்டுமா?

இல்லை. WA Notify பின்னணியில் இயங்கும்.

18.    பிழையான பரிசோதனை அறிக்கைளை WA Notify எவ்வாறு தடுக்கும்?

பயனர்கள் தொற்று காணப்படுவதை பொது சுகாதார அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட சரிபார்ப்புக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி உறுதிப்படுத்துவது அசியமாகும். இந்தக் குறியீடு ஆட்களின் தனிப்பட்ட தகவல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாது. குறியீட்டு உள்ளீடு செய்யப்பட்டதன் பின்னர், WA Notify அருகிலிருந்த பயனர்களின் எழுமாறான குறியீடுகளை பொருத்தம் காணச் செய்து, சாத்தியமான நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புப் பற்றி அவர்களுக்கு அறிவிக்கும். அந்த அறிவிப்பில் உங்களைத் நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு உட்படுத்தியவர் யார் அல்லது அது எங்கே நிகழ்ந்தது என்பது பற்றிய எந்தத் தகவலையும் உள்ளடக்கியிருக்கமாட்டாது.

19.    WA Notify ይድገፍ ዲዩ ብናይ ቅድም ምዕቡላት ተሌፎን፧

ተጠቀምቲ iPhone WA Notify ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እንድሕር፡ እንድሕር እቲ operating system (ስርዓተ-መመስርሒ) ኮይኑ፥

 • iOS ዓይነት 13.7 ወይ ልዕሊኡ (ንiPhone 6s፡ 6s Plus፡ SE ወይ ዝሓደሰት)
 • iOS ዓይነት 12.5 (ንiPhone 6፡ 6 plus፡ 5s)

እንተድኣ ናትኩም ናይ Android (ኣንድሮይድ) ምዕብልቲ ተሌፎን ንBluetooth Low Energy ከምኡ’ውን Android Version 6 (API 23) ወይ ልዕሊኡ ዝድግፍ ኮይኑ፡ ናይ Android (ኣንድሮይድ) ተጠቀምቲ WA Notify ክጥቀሙ ይኽእሉ፡

20.    WA Notify ஐப் பயன்படுத்த நான் 18 வயதுடையவராக இருக்க வேண்டுமா?

இல்லை. WA Notify உங்கள் வயதை அறியவோ அல்லது சரிபார்க்கவோ மாட்டாது.

21.    நான் ஒரு தொலைபேசி மற்றொருவருடன் பகிர்ந்து கொணடால் இந்தத் தொழில்நுட்பம் வேலை செய்யுமா?

சாத்தியமான நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பின் போது யார் தொலைபேசியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை WA Notify செயலியால் சொல்ல முடியாது. நீங்கள் ஒரு தொலைபேசியைப் பகிர்ந்து கொள்வதாக இருந்து, கொவிட்-19 நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்புக்கு ஆளாகியதாக WA Notify சுட்டிக்காட்டினால், தொலைபேசியைப் பயன்படுத்தும் அனைவரும் பொது சுகாதார வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

22.    iPad கள் அல்லது ஸ்மார்ட் கைக்கடிகாரங்கள் போன்ற சாதனங்களில் WA Notify வேலை செய்யுமா?

இல்லை. நோய்த்தொற்றுப் பாதிப்பு அறிவிப்பு கட்டமைப்பானது ஸ்மார்ட்போன்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஐபேட்கள் அல்லது டேப்லெட்களில் இயங்கமாட்டாது.

23.    இந்த தீர்வை வாஷிங்டன் ஏன் தேர்வு செய்தது?

Apple/Google தீர்வை மறுஆய்வு செய்வதற்காக பாதுகாப்பு மற்றும் சிவில் சுதந்திர வல்லுநர்கள் மற்றும் பல சமூகங்களின் உறுப்பினர்கள் உட்பட ஒரு மாநில மேற்பார்வைக் குழுவை வாஷிங்டன் உருவாக்கியது. தளத்தின் நிரூபிக்கப்பட்ட நம்பகத்தன்மை, வலுவான தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் பிற மாநிலங்களின் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தத்தெடுப்பு குழு பரிந்துரைத்தது.

24.    ஸ்மார்ட் போன்கள் இல்லாதவர்கள் இந்த தொழில்நுட்பத்தை அணுக வாஷிங்டன் அரசு என்ன செய்கிறது?

கொவிட்-19 பரவுவதைத் தடுக்க உதவும் ஒரே கருவி WA Notify அல்ல. தொடர்புத் தடமறிதல் மற்றும் பிற முயற்சிகள் ஒவ்வொரு வாஷிங்டன் குடியிருப்பாளருக்கும் ஸ்மார்ட்போன் இல்லையென்றாலும் பயனளிக்கும். முகமூடிகளை அணிவது, சரீர இடைவெளி மற்றும் கூட்டங்களின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகியவை கொவிட்-19 இன் பரவலைத் தடுக்க அனைவருக்கும் உதவக்கூடிய பிற வழிமுறைகளாகும்.

25.    எனது WA Notify தரவுகளை பொது சுகாதாரத்திற்கு பங்களிப்பது குறித்து எனக்கு ஒரு அறிவிப்பு வந்தது. ஏன்?

வாஷிங்டன் மாநில சுகாதாரத் துறை (DOH) WA Notify எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதை அறிய விரும்புகிறது. எனவே அதற்கு தேவையான எந்த மேம்பாடுகளையும் நாங்கள் செய்யலாம். உங்கள் WA Notify தரவுகளைப் பகிர ஒப்புக்கொண்டாலும், உங்கள் தனியுரிமை முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறது.. தனிப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் சேகரிக்கப்படுவதிவில்லை அல்லது பகிரப்படுவதில்லை. மேலும் உங்களை அடையாளம் காண்பதற்கான வழிகள் எதுவும் இல்லை. DOH மட்டுமே இந்தத் தரவை அணுக முடியும் மற்றும் மாநில அளவில் மட்டுமே அணுக முடியும்.

26.    WA Notify பயனர்கள் தங்கள் தரவுகளைப் பகிர்ந்துக் கொள்ள ஒப்புக்கொண்டால், என்ன சேகரிக்கப்படுகிறது?

தரவுகளைப் பகிர ஒப்புக்கொண்டாலும், உங்கள் தனியுரிமை முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறது. தனிப்பட்ட தகவல்கள் எதுவும் சேகரிக்கப்படுவதிவில்லை அல்லது பகிரப்படுவதில்லை. மேலும் உங்களை அடையாளம் காண்பதற்கான வழிகள் எதுவும் இல்லை. வாஷிங்டன் மாநில சுகாதாரத் துறை மட்டுமே இந்த மாநில அளவிலான தரவுகளை அணுக முடியும். இது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது:

 
 • WA Notify தங்கள் தரவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள ஒப்புக்கொள்கிறவர்களின் எண்ணிக்கை. இது எங்கள் மாதிரியின் அளவை அறிய உதவுகிறது.
 • WA Notify பயனர்களால் பெறப்பட்ட தொடர்பு நிலை குறித்த அறிவிப்புகளின் எண்ணிக்கை. COVID-19 பரவலின் போக்கினை அறிய இது எங்களுக்கு உதவுகிறது.
 • தொடர்பு நிலை குறித்த அறிவிப்பைக் கிளிக் செய்யும் நபர்களின் எண்ணிக்கை. பொது சுகாதாரத்திற்கான பரிந்துரைகளை மக்கள் எவ்வாறு கருத்தில் கொள்ள விரும்புகிறார்கள் என்பதை அறிய இது உதவுகிறது. 
 • COVID-19 உறுதி செய்யப்பட்ட நபர் ஒருவரின் அருகில் இருந்தவர்களின் எண்ணிக்கை, ஆனால் தெரிவிக்கப்பட வேண்டிய போதுமான அளவு அருகாமை அல்லது மிக தூரம் இல்லாத சூழ்வளாவு (தொடர்பு) நிலை. WA Notify ஒரு சூழ்வளாவு நிலையினை (தொடர்பு நிலையினை) நிர்ணயிக்கும் வழிமுறை சரிசெய்யப்பட வேண்டுமா என்பதைக் கருத்தில் கொள்ள இது எங்களுக்கு உதவுகிறது. 

27.    எனது iPhone இல் WA Notify செயல்படுத்தும் போது, “கிடைக்கும் எச்சரிக்கைகள்” நிலையினை செயல்படுத்த வேண்டுமா அல்லது முடக்க வேண்டுமா? 

முடக்கி வைத்தல் நல்லது. ஆனால், நீங்கள் வாஷிங்டன் மாநிலத்திற்கு வெளியே கணிசமான காலத்திற்கு பயணம் செய்தால், செயல்பாட்டில் வைக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. "கிடைக்கும் எச்சரிக்கைகள்" இயக்கத்தில் இருக்கும்போது, நீங்கள் ஒரு இடத்திற்குச் செல்லும்போது வேறு தொடர்பு நிலை அறிவிப்பு தொழில்நுட்பத்துடன் WA Notify தவிர, வேறு அறிவிப்புகளையும் பெறலாம். iPhone பயனர்கள் பல பிராந்தியங்களைச் சேர்க்க முடியும், ஆனால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு பிராந்தியத்தை மட்டுமே செயல்பாட்டில் வைக்க முடியும். புதியதைச் செயல்படுத்த நீங்கள் ஒரு பிராந்தியத்தை நீக்கத் தேவையில்லை. ஆன்ட்ராய்டு பயனர்களும் WA Notify போன்ற பல மாநிலங்களுக்கான தொடர்பு நிலை அறிவிப்பு செயலிகளையும் நிறுவ முடியும். ஆனால் WA Notify இணக்கமான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை மட்டுமே செயல்பாட்டில் வைக்க முடியும்.

28.    WA Notify பேட்டரி சக்தியை அதிகம் பயன்படுத்துவது போல் தோன்றுவது ஏன்?

உண்மையில், அப்படி இல்லை. உங்கள் சாதனத்தில் பேட்டரி பயன்பாடு ஒவ்வொரு நாளும் WA Notify போன்ற செயலிகளால் பயன்படுத்தப்படும் பேட்டரியின் சதவீத்தைக் காட்டுகிறது. பெரும்பாலான செயலிகள் இரவு முழுவதும் இயங்காது. WA Notify இரண்டையும் சாராது. ஆனால், இது ஒவ்வொரு சில மணிநேரங்களுக்கும் பாதிக்கப்பட்ட நபருடன் பொருந்தக்கொடிய தொடர்பின்றி எடுக்கப்பட்ட குறியீடுகளை சரிபார்த்து சாத்தியமான தொடர்பு நிலைகள் குறித்து உங்களை எச்சரிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் தூங்கும் போது வேறு செயலிகள் எதுவும் இயங்கவில்லை என்றால், அந்த நேரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பேட்டரியில் அதிக சதவீதத்தை WA Notify குறிக்கும். WA Notify அதிக பேட்டரியைப் பயன்படுத்துகிறது என்று அர்த்தமல்ல - அதிக சதவீத குறைந்த அளவு பேட்டரி சக்தியை பயன்படுத்துகிறது. 

29.    ஆன்ட்ராய்டு தொலைபேசிகளுக்கு WA Notify செயலிக்கான தொழில்நுட்ப ஆதரவை நான் பெற முடியுமா?

ஆம். வன்பொருட்களில் (ஹார்ட்வேர்) சிக்கல்களை சந்திப்பவர்கள் ஆலோசனை அல்லது கூடுதல் தகவல்களைப் பெற Google ஒரு மின்னஞ்சலை உருவாக்கியுள்ளது மின்னஞ்சல் exposure-notifications-api-support@google.com

30.    வாஷிங்டன் WA Notify ஐ 29 மொழிகளில் வெளியிட்டது, எனவே நான் Google Play store இல் அதை ஏன் ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்பானிஷ் மொழிகளில் மட்டும் பார்க்க முடிகிறது?

WA Notify பயனரின் தொலைபேசியில் இயல்புநிலையாக அமைக்கப்பட்ட மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுகிறது. WA Notify இன் ஒரே ஒரு பதிப்பு மட்டுமே உள்ளது. ஆனால் எந்தவொரு பாப்-அப்களும், தொடர்பு நிலை அறிவிப்புகளும், வாஷிங்டன் மாநிலம் செயல்படுத்தியுள்ள 29 மொழிகளில், பயனரின் விருப்பமான மொழியில் தோன்றும். 

வேலைவாய்ப்பு & தொழில்கள் தொடர்பான வாய்ப்பு வளங்கள்

வேலையின்மை பலன்கள்

உங்கள் வேலையை இழந்துவிட்டால், உங்களுக்கு வேலையின்மை பலன்களுக்கு தகுதி இருக்கக்கூடும். வேலையின்மை பலன்களைக் கோரும் படிவத்தை நிரப்புவதில் உங்களுக்கு தகவல் தேவையெனில், நீங்கள் 1-800-318-6022 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம். அவர்கள் பதிலளிக்கையில், உங்கள் மொழியைச் சொல்லி மொழிபெயர்ப்பு சேவைகளைப் பெறலாம்.

தொழிலாளிகளும் தொழில் உரிமையாளர்களும்

கொரோனாவைரஸ் தீவிர தொற்றினால் நமது மாகாணத்தில் பல நூறாயிரக்கணக்கான பணியாளர்களும் தொழில் உரிமையாளர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தொழிலாளர்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க தொழில் உரிமையாளர்கள் செய்யவேண்டியது:

 • தொழிலாளிகள் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மொழியில் COVID-19 தொற்று குறியீடுகள் மற்றும் அறிகுறிகளை அவர்களுக்கு கற்பிக்கவும்.
 • ஒரு சமூக இடைவெளி திட்டத்தை செயல்படுத்தவும்.
 • அடிக்கடி சுத்தப்படுத்தல் மற்றும் சுத்திகரித்தலை நடத்தவும்.
 • அடிக்கடியும் முறையாகவும் கைகளைக் கழுவுவதை உறுதிப்படுத்தவும்.
 • நோய்வாய்ப்பட்ட தொழிலாளிகள் வீட்டில் இருப்பதை உறுதிபடுத்தவும்.

ஊதியத்தோடு நோய்க்கால விடுப்பு, தொழிலாளர்களின் இழப்பீடு மற்றும் பணியிட பாதுகாப்பு தேவைகளின் சுருக்கம் பற்றிய பொதுவான கேள்விகளுக்கான பதில்கள் Department of Labor & Industries (தொழிலாளர் மற்றும் தொழில் துறை)யில் பல மொழிகளில் கிடைக்கின்றன.

உங்கள் பணியிட பாதுகாப்பு குறித்து உங்களுக்குக் கவலையிருந்தால், Department of Labor & Industriesஐ நேரடியாக 800-423-7233 என்ற எண்ணில் அழைத்து புகாரைப் பதிவுசெய்யலாம். தொலைபேசி மொழிபெயர்ப்பு வசதிகள் உள்ளன.

COVID-19 தொற்றுகாலத்தில் உங்கள் தொழில் மற்றும் தொழிலாளிகள் பற்றிய கேள்விகள் இருப்பின், வேலைவாய்ப்பு பாதுகாப்புத்துறையை 855-829-9243 என்ற எண்ணில் அழைக்கலாம்.

உடல் நலம் மற்றும் மருத்துவ காப்பீட்டு வாய்ப்புகள்

இலவச அல்லது குறைந்த செலவிலான மருத்துவக் காப்பீட்டுக்கு நீங்கள் தகுதிபெறலாம். 1-855-923-4633 என்ற எண்ணில் Health Care Authority யை அழைக்கவும். அவர்கள் பதிலளிக்கையில், உங்கள் மொழியைச் சொல்லி மொழிபெயர்ப்பு சேவைகளைப் பெறலாம்.

Alien Emergency Medical (AEM) பாதுகாப்பு என்பது அவசர மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் குடியுரிமை அல்லது குடியேறுகைக்கான தேவைகளை பூர்த்திசெய்யாதோர் அல்லது 5 ஆண்டு தடுப்புக்காலம் பூர்த்தியாகாத தகுதிபெறும் தனி நபர்களுக்கான திட்டமாகும்.

நீங்கள் தகுதிபெறும் வெவ்வேறு உடல் நலத் திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளை அடையாளம் காணவும் விண்ணப்பிக்க உதவவும் 1-800-322-2588 என்ற பிரத்யேக எண்ணில் Help Me Grow வாஷிங்டனை அழைக்கலாம். இதில் அடங்குபவை:

 • WIC (பெண்கள், கைக்குழந்தைகள் & குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து திட்டம்)
 • குழந்தைகள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் வயதுவந்தோருக்கான மருத்துவக் காப்பீடு
 • பொறுப்பேற்கும் திட்டத்தின் மூலம் பிறப்புக் கட்டுப்பாடு
 • உடல் நலம் மற்றும் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு மருத்துவமனைகள்
 • கர்ப்ப காலத்தில் மற்றும் குழந்தைக்கு தேவையானவை
 • தாய்ப்பாலூட்டலுக்கான உதவி
 • இதில் உணவுத் திட்டங்களும் ஆதார வளங்களும் உள்ளன. 
குடியேறியோர் மற்றும் அகதிக்கான தகவல்கள்

COVID-19 மற்றும் குடிபுகுபவர் கவலைகள் பற்றிய முக்கிய உண்மை விவரங்களைப் Office of Immigrant and Refugee Affairs (புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் அகதிகள் விவகாரங்கள் அலுவலகம்) (OIRA) குடிபுகுபவர்களுக்கு உதவுகிறது. தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய மற்ற சில விஷயங்கள்:

 • மருத்துவமனைகளும் மருந்து இல்லங்களும் குடியுரிமை அல்லது குடியேற்ற நிலைகள் குறித்து ICE-யுடன் பகிர அனுமதியில்லை.
 • COVID-19 தொற்று பரிசோதித்துக்கொள்வதாலோ நன்கொடை பெறுவதாலோ அல்லது மருத்துவ பராமரிப்பு சலுகைபெறுவதாலோ கிரீன் கார்டுக்கு அல்லது குடியுரிமைக்கு விண்ணப்பிப்பதில் அவை பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை.
 • வேலையின்மை பலன்களுக்கு விண்ணப்பிக்க உங்களிடம் முறையான சமூக பாதுகாப்பு எண் இருக்கவேண்டும். வேலையின்மை பலன்களைப் பெறுவது குறித்து யாரிடமாவது நீங்கள் பேசவிரும்பினால் 1-800-318-6022 என்ற எண்ணில் அழைக்கலாம்.
 • அரசுதவியை நம்பியிருக்கும் நிலையின் விதிகளின்கீழ் கிரீன் கார்டு அல்லது குடியுரிமை விண்ணப்பிக்கும் உங்கள் திறனுக்கு வேலையின்மை பலன்களைப் பெறுதல் அச்சுறுத்தலாக அமையாது.
 • வாஷிங்டன் மாகாணத்தின் தொகை அளிக்கப்பட்ட குடும்பம் மற்றும் COVID-19 தொற்றினால் நோய்வாய்ப்பட்ட ஒருவரை பராமரிக்கவோ அல்லது வைரஸ் காரணமாக நீங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு உங்களை கவனித்துக்கொள்ள மருத்துவ விடுப்பு எடுக்கவும் நீங்கள் தகுதிபெறலாம். இந்த பலனைப்பெற உங்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு எண் தேவையில்லை. வேறு பலவகையான ஆவணங்களை ESD ஏற்கிறது.
 • நீங்கள் உதவியை நாடும் ஒரு வணிக உரிமையாளராக இருந்தால், Federal Small Business Administration (கூட்டாட்சி சிறு வணிக நிர்வாகத்திடம்) அவசரகால கடன் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிப்பது வசிப்போர் அட்டை அல்லது தேசியத்தைப் பெறுவதற்கான உங்கள் திறனைப் பாதிக்காது.

Office of Immigrant and Refugee Affairs (புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் அகதிகள் விவகாரங்கள் அலுவலகம்) (OIRA) உங்கள் நிலை அல்லது ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் நிலை அல்லது உங்கள் நன்மைகள் குறித்து உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், ஒரு குடிபுகுவோர் வழக்கறிஞர், குடிபுகுவோர் அதிகாரி அல்லது Department of Justice (நீதித் துறை)யில் (DOJ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதியைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கிறது. American Immigration Lawyers Association (அமெரிக்க குடிவரவு வழக்கறிஞர்கள் சங்கம்) வழியாகவும் நீங்கள் வழக்கறிஞரைக் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது DOJ-அங்கீகரித்த அமைப்பின் இணையதளத்திற்கு செல்லலாம்.

அகதிகளுக்கும் குடிவந்தோருக்கும் உதவ OIRA கீழ்க்கண்டவற்றுக்கான திட்டங்களை வைத்துள்ளது:

 • வேலை தேடுதல் மற்றும் பயிற்சி.
 • குடியேற்ற உதவி.
 • இளையோருக்கான வழிகாட்டுதல்.
 • அகதிகளில் வயதானோர், குழந்தைகள், மாணவர்கள் மற்றும் பிறருக்கு உதவி.
 • COVID-19 தொற்றுகாலத்தில் வழக்கமான நிகழ்ச்சிகள் தொலைவழியில் திறந்துள்ளன. வேலைகளுக்கு அல்லது வேலையின்மைக்கு, உங்கள் கல்வியுதவிக்கு மற்றும் வீட்டுவசதிக்கு உதவி வழங்குவதில் உதவிபுரிய புதிய சேவைகளை அலுவலகம் கொண்டுள்ளது. அகதி ரொக்க உதவி மற்றும் அகதி மருத்துவ உதவிக்கான தகுதி செப். 30, 2020வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • சேவைகள் மற்றும் கூடுதல் தகவல்களுக்கு, அழைக்கவும்: 360-890-0691.

குடியேறியோருக்கான உரிமைகள், தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ள உறவினர்கள்/நண்பர்களுக்கு பரிந்துரை உதவி மற்றும் பிற தொடர்புடைய தகவல்கள் குறித்த கேள்விகள் இருப்பின், நீங்கள் வாஷிங்டன் குடியேற்ற ஒருமைப்பாட்டு வலைத்தொடர்புக்கான பிரத்யேக எண் 1-844-724-3737 ஐ அழைக்கலாம். தொலைபேசி மொழிபெயர்ப்பு வசதிகள் உள்ளன.

மனம் மற்றும் உணர்வு நலம்

இது ஒரு அழுத்தம் தரக்கூடிய நேரமாக இருக்கக்கூடும். நீங்களோ அல்லது உங்கள் அன்பிற்குரியவரோ தவிப்பு, கவலை, பயம் அல்லது கோபம் கொள்வது இயல்பானதே. நீங்கள் தனியாக இல்லை. உதவியைத் தேடி கேட்டுப்பெறுவது சரியானதே.

மன அழுத்தம் மற்றும் கடினமான சூழல்களில் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறுவிதத்தில் எதிர்வினைபுரிகின்றனர். நீங்கள் செய்யக்கூடியவற்றில் மிக முக்கியமானது உங்களையும், உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்கள் சமூகத்தையும் முடிந்தளவு சிறப்பாகக் கவனித்துக்கொள்வதுதான்.

சவாலான நேரங்களை நீங்கள் சமாளிக்க உதவுவது எது? நண்பர்களையும் குடும்பத்தையும் அடைந்து மீண்டும் இணைந்துள்ளீர்களா? ஒருவேளை கொஞ்சம் ஆழ்ந்த மூச்சுவிடுதல், நீட்டி முடக்கல், கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி அல்லது ஒரு நல்ல இரவுத்தூக்கம்? சுய பராமரிப்புக்கு நேரம் ஏற்படுத்திக்கொள்வதில் முன்னுரிமை அளியுங்கள். இருப்பினும் அது உங்களைத் தேடிக் கண்டடைவதாயிருந்து, அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும்.

Washington Listensஐ 1-833-681-0211 என்ற எண்ணில் அழையுங்கள். தொலைபேசி மொழிபெயர்ப்பு வசதிகள் உள்ளன. COVID-19 தீவிர தொற்றுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, Washington Listens என்ற ஆதரவுத் திட்டத்தை வாஷிங்டன் துவக்கியுள்ளது. Washington Listens சேவைகளைப் பயன்படுத்துவோர் COVID-19 காரணமாக ஏற்படும் மாற்றங்களை சமாளிக்கவும் அதிகரிக்கும் அழுத்தத்தைக் கையாளவும் உதவி பெறுகிறார்கள். வாஷிங்டனிலுள்ள யாராயினும் ஓர் ஆதரவு வல்லுநருடன் பேசுவதற்கு Washington Listens உள்ளது. அழைப்பவர்கள் அவர்களது பகுதியிலுள்ள சமூக வளங்களுடன் இணைப்பையும் ஆதரவையும் பெறுகின்றனர். இந்தத் திட்டம் அனாமதேயமானது.

நீங்கள் நெருக்கடியில் இருக்கிறீர்கள், யாரிடமாவது ஆலோசனை பெறவேண்டுமென்ற தேவையிருந்தால், சில வழிகள் உள்ளன.

 • Disaster Distress Helpline இயற்கையான அல்லது மனிதரால் ஏற்படும் பேரிடர் தொடர்பாக எழும் உணர்வுரீதியான அழுத்தத்தை அனுபவிக்கும் நபர்களுக்கு உடனடி நெருக்கடி ஆலோசனை வழங்குகிறது. உதவிக்கு 1-800-985-5990 என்ற எண்ணை அழைக்கவும். அவர்கள் பதிலளிக்கையில், உங்கள் மொழியைச் சொல்லி மொழிபெயர்ப்பு சேவைகளைப் பெறலாம். இந்த பிரத்யேக எண் தினசரி 24 மணி நேரமும் செயல்படும்.
 • தனிநபர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் உணர்வுரீதியான நெருக்கடியிலுள்ளோரின் நண்பர்களுக்கு உடனடி உதவி வழங்கக்கூடிய 24 மணிநேர நெருக்கடி இணைப்பு எண்ணை Crisis Connections கொண்டுள்ளது. இது King மாவட்டத்தில் வாழும் மக்களுக்கு சேவையாற்றுகிறது. தொலைபேசி மொழிபெயர்ப்பு வசதிகள் உள்ளன. அழைக்கவும் 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline தற்கொலை குறித்து சிந்திப்போருக்கு தடுப்பு மற்றும் நெருக்கடி நிலையிலான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. அன்புக்குரியவரும் அவசர உதவி எண்ணை அழைத்து அவர்களது குடும்பம் மற்றும் நண்பர்களுக்கு உதவுவதற்கான வாய்ப்பு வளங்களைப் பெறலாம். அழைக்கவும்: 1-800-273-8255. இந்த பிரத்யேக எண் வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் 24 மணி நேரமும் செயல்படும். முன்னாள் இராணுவ வீரர்களுக்கான தனிப்பட்ட உதவி எண் உள்ளது. 1-800-273-8255 என்ற எண்ணை அழைத்து 1 ஐ அழுத்தவும். காதுகேளாதோர் அல்லது கேட்புத் திறன் குறைபாடுடையோர் 1-800-799-4889 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம்.
உணவு வளங்கள்

உங்களுக்கு 18 வயது அல்லது அதற்குக் குறைந்தவயதுள்ள குழந்தையிருந்தால் அவர்கள் பள்ளிக்கூடங்களிலிருந்து இலவச உணவு பெறலாம். கல்வித்திட்டங்களுக்கு பதிந்துள்ள குறைபாடுள்ள வயதுவந்தோருக்கும் பள்ளி உணவுகளைப் பெறும் தகுதியுண்டு. பல சமயங்களில், இந்த உணவுகள் பேருந்து நிறுத்தங்கள் போன்ற பள்ளிக்கூடத்துக்கு வெளியிலுள்ள இடங்களில் பட்டுவாடா அல்லது விநியோகிக்கப்படுகின்றன. உங்கள் மாவட்ட பள்ளியைத் தொடர்புகொண்டு அவர்கள் இலவச உணவு வழங்குகிறார்களா என கண்டறியவும்.

கர்ப்பிணிகள், புதிய தாய்மார்கள் மற்றும் ஐந்து வயதுக்குக்கீழ் உள்ள குழந்தைகள் Department of Health-ன் பெண்கள், கைக்குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகள் (WIC) திட்டத்தின் வாயிலாக உணவைப் பெற முடியும். மொழி உதவிக்கு அழைக்கவும்: 1-866-632-9992.

COVID-19 தொற்று காலத்தின் அதிகரித்த உணவு தேவை காரணமாக உணவு வங்கிகளின் நேரங்கள் மாறியிருக்கலாம் அல்லது வருகை தருவோர் அதிகரிப்பினால் மூடப்பட்டிருக்கலாம். செல்வதற்குமுன் தயவுசெய்து அழைக்கவும். Northwest Harvest iஎன்பது மாகாணம் தழுவிய உணவு வங்கி வலையமைப்பு ஆகும். இந்த இணையதளத்தில் பச்சை பெட்டிக்கு இடதுபக்கமுள்ள பெட்டிக்குள் உங்கள் நகரத்தின் பெயரை தட்டச்சிடவும்.

நீங்கள் கிழக்கு வாஷிங்டனில் வசிப்பவர் எனில் Second Harvest-ல் உள்ள உணவு வங்கிகளின் பட்டியலைக் கண்டறியலாம். உங்கள் பகுதியிலுள்ள உணவுவங்கிகளின் பட்டியலுக்கு இந்த இணையதளத்தில் உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

அடிப்படை உணவு நன்மை அட்டைகள்

அடிப்படை உணவு நன்மை (EBT) அட்டைகளை உணவை வாங்கப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் இது பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு கிடைக்கிறது. U.S. குடிமக்கள் வாஷிங்டன் மாநில Department of Social and Health Services (DSHS) இணையதளத்தில் உள்ள அடிப்படை உணவு பக்கத்தில் இந்த நன்மைக்காக விண்ணப்பிக்கலாம்.

குறிப்பு: இந்த நெருக்கடியின் போது சில பெரியவர்களுக்கான வேலை தேவையை கூட்டாட்சி அரசு இடைநிறுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், இந்த நன்மைக்கு தகுதிபெற நீங்கள் U.S. குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கூட்டாட்சி அரசு தேவைப்படுகிறது.

மற்ற அனைத்து திட்ட தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் குடிமக்கள் அல்லாத பலருக்கு மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளவை போன்ற டெபிட்-ஸ்டைல் கார்டுகள் கிடைக்கின்றன. நீங்கள் இந்த நன்மையைப் பெற DSHS State Food Assistance Program உடன் விண்ணப்பிக்கலாம் (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்).

குடும்பங்களுக்கான தகவல்களும் வாய்ப்பு வளங்களும்

மொத்த குடும்பத்துக்குமே இது ஒரு அழுத்தம் தரக்கூடிய நேரம். இந்தச் சூழலை உங்கள் குழந்தைகளோடு எவ்வாறு கையாள்வது என்பதற்கான சில உதவிக்குறிப்புகள் இதோ:

குடும்ப கலந்துரையாடல்களை ஒரு வசதியான இடத்தில் நடத்தி குடும்ப உறுப்பினர்களை கேள்விகள் கேட்க ஊக்குவிக்கவும். சிறு குழந்தைகளிடம் அவர்கள் புரிந்துகொள்ளக்க்கூடிய மொழியைப் பயன்படுத்துவதற்காகவும் அவர்களது பயங்களையும் தவறான எண்ணங்களையும் களையவும் ஒரு தனிப்பட்ட கலந்துரையாடலை நடத்துவது குறித்து யோசிக்கவும்.

அவ்வப்போதைய தகவல்களை நீங்கள் தெரிந்துவைத்திருக்க வேண்டுமெனினும், பயம் அல்லது பீதியைத் தூண்டும் ஊடகங்கள் அல்லது சமூக ஊடகங்களிடமிருந்து தொடர்பைக் குறைத்துக்கொள்ளுங்கள். தீவிர தொற்று குறித்தவைக்கு எந்தளவு ஊடக உள்ளடக்கம் அல்லது சமூக ஊடக நேரத்தின் மூலம் உங்கள் குழந்தைகள் ஆளாகிறார்கள் என்பது பற்றி விழிப்பு (மற்றும் வரையறுத்தலும்) கொண்டிருங்கள்.

குழந்தைகளை கேள்விகள் கேட்க ஊக்குவித்தும் தற்போதைய சூழ்நிலையை குழந்தைகள் புரிந்துகொள்ள உதவியும் அவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதில் கவனம்செலுத்தவும்.

 • அவர்கள் உணர்வுகள் குறித்து பேசச்சொல்லி அவற்றை உறுதிசெய்யவும்.
 • வரைதல் அல்லது பிற நடவடிக்கைகள் மூலம் அவர்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த உதவுங்கள்.
 • வைரஸ் எவ்வாறு பரவுகிறது என்பது பற்றிய தவறான தகவல் அல்லது தவறான புரிதல்களை தெளிவுபடுத்தி எல்லா சுவாச நோய்களும் COVID-19 ஏற்படுத்தக்கூடிய நாவல் கொரோனாவைரஸ் அல்ல என்பதையும் விளக்கவும்.
 • ஆறுதலும் கூடுதல் பொறுமையையும் வழங்குங்கள்.
 • சீரான இடைவெளிகளில் அல்லது சூழ்நிலை மாற்றங்களின்போது உங்கள் குழந்தையை மீண்டும் சோதித்துக்கொள்ளுங்கள்.
 • உங்கள் குடும்பத்தின் படுக்கும் நேரம், உணவு நேரம் மற்றும் உடற்பயிற்சி போன்ற திட்டமிட்ட செயல்பாடுகளை சீராக வைத்திருங்கள்.
 • வேறு அழுத்தமூட்டும் சூழல்களில் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நன்றாக உணரச்செய்த வாசித்தல், திரைப்படங்கள் பார்த்தல், இசை கேட்டல், கேம்ஸ் விளையாடுதல், உடற்பயிற்சி அல்லது மத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுதல் (பிரார்த்தனை, இணையவழியில் சேவைகளில் பங்கேற்றல்) போன்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
 • தீவிர தொற்று போன்ற அழுத்தமூட்டும் சூழலின்போது தனிமையுணர்வு, சலிப்பு, நோயால் பாதிக்கப்படுவோமோ என்ற பயம், தவிப்பு, அழுத்தம் மற்றும் பீதி போன்ற உணர்வுகளை இயல்பான எதிர்வினைகளாக அடையாளம் காணுதல்.
 • உங்கள் குடும்பத்துடன் அர்த்தமுள்ள செயல்பாடுகளிலும் கேளிக்கைகளிலும் சமூக மதிப்புள்ளவைகளிலும் ஈடுபடுத்திக்கொள்ள உதவுங்கள்.
கூடுதல் வாய்ப்பு வளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)